อย่าทิ้งศาสนาไว้ที่ประตู

    อย่าทิ้งศาสนาไว้ที่ประตู