อย่าทิ้งศาสนาไว้ที่ประตู

อย่าทิ้งศาสนาไว้ที่ประตู