บัพติศมาของผู้จัดการโครงการพระวิหารกรุงเทพ อนุรัตน์ แก้วชา

บัพติศมาของผู้จัดการโครงการพระวิหารกรุงเทพ อนุรัตน์ แก้วชา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 2022 ในกรุงเทพ ประเทศไทย อนุรัตน์ แก้วชารับบัพติศมาเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  โอกาสนี้พิเศษมากด้วยเหตุผลหลายประการ: อนุรัตน์ แก้วชาปัจจุบันเป็นผู้จัดการโครงการพระวิหารกรุงเทพที่สร้างอยู่ เขาเฝ้าดูความคืบหน้าของพระวิหารตลอดสี่ปีครึ่งที่ผ่านมา เขาเห็นการสร้างอ่างบัพติศมาในพระวิหาร เขาทำงานกับสมาชิกของศาสนจักรและเฝ้าดูการดำเนินชีวิตของคนเหล่านั้น

คำบรรยายภาพ: อนุรัตน์กับเพื่อนๆ ที่ทำงานที่พระวิหาร

บราเดอร์อนุรัตน์เกิดในหมู่บ้านเล็กๆ ของประเทศไทยใกล้ชายแดนลาว  ตอนอายุ 14 ปี เขาเข้ากรุงเทพมาเรียนหนังสือเพราะไม่มีคนอายุเท่าเขาอยู่ในหมู่บ้านนั้น  เขาได้รับทุนการศึกษาในเนเธอร์แลนด์และไปเรียนมหาวิทยาลัยที่นั่นจนได้เป็นวิศวกร  เขาอยู่เนเธอร์แลนด์ 15 ปีและเรียนภาษาดัทช์  แม้จะชอบที่นั่นมากแต่เขามีความรู้สึกว่าควรกลับประเทศไทย  เขามีความสุขมากที่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานที่พระวิหาร

สองปีครึ่งที่แล้ว บราเดอร์อนุรัตน์ได้รับพระคัมภีร์มอรมอนมาหนึ่งเล่ม เขาก้าวหน้าทีละขั้นจนพร้อมพบกับผู้สอนศาสนา  เขาเริ่มเข้าร่วมการประชุมที่โบสถ์ รู้สึกดีที่โบสถ์ ยิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และศาสนจักรของพระองค์ เขายิ่งรู้สึกสงบและมีความสุขในชีวิต
 

บัพติศมาของผู้จัดการโครงการพระวิหารกรุงเทพ อนุรัตน์ แก้วชา

พิธีบัพติศมาดีมากตั้งแต่ต้นจนจบ วันนั้นอบอวลไปด้วยความรักจากเพื่อนๆ ผู้สอนศาสนา และผู้ร่วมงาน ห้องนมัสการเต็มไปด้วยคนไม่เป็นสมาชิกมากกว่าสมาชิก  พิธีบัพติศมามีผู้พูดที่ดีเรื่องบัพติศมาและพระวิญญาณบริสุทธิ์  

บัพติศมาของผู้จัดการโครงการพระวิหารกรุงเทพ อนุรัตน์ แก้วชา

เพื่อนของบราเดอร์อนุรัตน์ร้องเดี่ยวเพลง “พระองค์ยิ่งใหญ่” ได้อย่างมีพลัง  ทุกคนร้องเพลงสวดที่บราเดอร์อนุรัตน์ต้องการให้ร้อง เช่น “หาสันติได้ที่ใด” และ “Consider the lilies”  อนุรัตน์บอกว่า “นี่เป็นวันที่ผมจะไม่มีวันลืม”

บัพติศมาของผู้จัดการโครงการพระวิหารกรุงเทพ อนุรัตน์ แก้วชา