เปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ – ส่วนสิบและการพึ่งพาตนเอง

เอ็ลเดอร์ชี ฮอง (แซม) วอง

ข้าพเจ้ากลับไปเมลเบิร์นในเดือนมกราคม ปี 1978 หลังจากรับใช้ในคณะเผยแผ่นิวซีแลนด์ โอกแลนด์  หนึ่งปีต่อมาข้าพเจ้ากับแม็กซีนรับการผนึกเพื่อกาลเวลาและนิรันดรในพระวิหารแฮมิลตัน นิวซีแลนด์  ก่อนแต่งงานแม็กซีนเรียนจบครู ส่วนข้าพเจ้าเหลือเวลาสองปีจึงจะจบปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์

ในฐานะคู่แต่งงานวัยหนุ่มสาวที่มีความสุข เราย้ายเข้าไปเช่าอพาร์ตเมนต์ห้องเล็กๆ อยู่  เรามีที่นอนโฟมบนพื้นเป็นเตียง และอื่นๆ อีกเล็กน้อย  แม็กซีนหารายได้ให้เราเป็นส่วนใหญ่ของปีนั้นจนกระทั่งเคทลูกสาวที่น่ารักของเราเกิดในเดือนตุลาคม  จากนั้นเราอยู่ด้วยรายได้จำกัดจำเขี่ยติดต่อกัน 15 เดือน  ข้าพเจ้าเป็นครูสอนพิเศษให้นักเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายและเราทั้งคู่สอนเปียโน  ข้าพเจ้ารับซ่อมรถยนต์เก่าให้สมาชิกครอบครัวและสมาชิกศาสนจักรด้วย

เราใช้ระบบจัดงบประมาณง่ายๆ ด้วยวิธีใส่ซองเพื่อบริหารเงินของเรา  ซองแรกสำหรับส่วนสิบ  เราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าและใส่ 10% ของเงินทั้งหมดที่หาได้ไว้ในซองนี้  เรามีซองอื่นสำหรับเงินบริจาคอดอาหาร ค่าเช่า ค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เราใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างมีความสุข  ด้วยความช่วยเหลือและพรจากพระเจ้าเราบริหารจัดการรายได้เพียงพอกับความต้องการของเราเสมอ

งานแรกของข้าพเจ้าหลังเรียนจบคือทำงานกับบริษัทน้ำมันเอสโซ  ข้าพเจ้ากับแม็กซีนยังจำความรู้สึกของเราได้เมื่อข้าพเจ้าได้รับเช็คเงินเดือนครั้งแรก  แม้รายได้ของบัณฑิตจบใหม่ไม่มากมายแต่เราสามารถเริ่มเก็บเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นให้ครอบครัวเราที่กำลังขยายใหญ่ขึ้นได้

เมื่อนึกย้อนกลับไปถึงช่วงแต่งงานปีแรกๆ เรารับรู้พรสำคัญๆ ที่หลั่งไหลมาเมื่อเราจดจำกฎส่วนสิบอันศักดิ์สิทธิ์  พระบิดาบนสวรรค์ประทานกฎส่วนสิบแก่เราเพราะทรงรักเราและทรงต้องการประทานพรแก่เรา  เมื่อเราวางใจพระองค์ และคืนเพียงหนึ่งในสิบของจำนวนที่เพิ่มขึ้นด้วยพรซึ่งประทานแก่เรา พระองค์จะทรงช่วยให้เราดำเนินชีวิตตามรายได้ของเรา

พระเจ้าทรงประกาศผ่านศาสดาพยากรณ์มาลาคีว่า

“จงนำทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลองดูเราในเรื่องนี้ว่ เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ [จนเจ้าไม่มีที่พอจะรับ]”1

ศาสนจักรใช้ทุนส่วนสิบตามจุดประสงค์ของพระเจ้าเสมอ—สร้างและซ่อมบำรุงพระวิหารตลอดจนอาคารประชุม สนับสนุนงานเผยแผ่ศาสนา จัดเซมินารีและสถาบันให้สมาชิกศาสนจักร และดำเนินงานของพระเจ้าทั่วโลก

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์สอนว่ามีสามวิธีที่พระเจ้าประทานพรเราเมื่อเราจ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์

“หนึ่ง เมื่อเราจ่ายส่วนสิบของเราให้ศาสนจักร พระบิดาบนสวรรค์ทรงเทพรให้เรา  ใครก็ตามที่จ่ายส่วนสิบเต็มอย่างสม่ำเสมอจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นความจริง  บางครั้งพรเป็นฝ่ายวิญญาณและบางครั้งเป็นฝ่ายโลก  พระเจ้าประทานพรแก่เราในเวลาของพระองค์และตามที่พระองค์ทรงทราบว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรา …

สอง เราทุกคนที่จ่ายส่วนสิบเต็มสม่ำเสมอ รู้สึก มั่นใจมากขึ้นในการทูลขอพระผู้เป็นเจ้าสำหรับสิ่งที่เราและครอบครัวเราต้องการ …

สาม คนที่จ่ายส่วนสิบ รู้สึก ว่าพวกเขารักพระผู้เป็นเจ้าและบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าเพิ่มขึ้น”2

ข้าพเจ้ากับภรรยายินดีอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลภาคที่ยอดเยี่ยมนี้ของเอเชีย  เรารู้ว่ามีคนมากมายดิ้นรนเพื่อให้มีเงินพอใช้ในสิ่งจำเป็นพื้นฐาน  การจ่ายส่วนสิบไม่เกี่ยวกับการมีเงินพอจ่าย แต่เกี่ยวกับการมีศรัทธามากพอเสมอ  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเมื่อเราวางใจพระเจ้าและจ่ายส่วนสิบเป็นอันดับแรก พระองค์จะประทานพรและทรงค้ำจุนเราในวิธีที่น่าอัศจรรย์

อ้างอิง

1 มาลาคี 3:10

2 เฮนรีย์ บี. อายริงก์, “พรของส่วนสิบ,” เลียโฮนา, มิ.ย. 2011, 5.