ค้นหา รวบรวม เชื่อมโยง

ค้นหา รวบรวม เชื่อมโยง

พระวิหารและประวัติครอบครัวเป็นเรื่องการเชื่อมโยงกับชั่วอายุในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ยิ่งผู้คนค้นพบเกี่ยวกับเรื่องรวมครอบครัวของพวกเขามากขึ้นเพียงใด พวกเขายิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองมากขึ้นเท่านั้น สิ่งที่พบมีมากกว่าชื่อและวันที่ ช่วงเวลาแห่งการค้นพบที่แท้จริงเติมสีสันและรายละเอียดให้กับประวัติ ประเพณี และบ้านเกิดของบรรพชนคนหนึ่ง การค้นพบเป็นแรงบันดาลใจให้มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้มากขึ้นและรวบรวมข้อมูลเข้าสู่สาแหรกตระกูล การรวบรวมนำไปสู่การสร้างการเชื่อมโยงนิรันดร์ผ่านศาสนพิธีพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์

ไม่นานมานี้ ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกได้เน้นย้ำการช่วยเหลือดรุณี มัคนายก และผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่

บำรุงเลี้ยงผู้ที่ใหม่และอ่อนเยาว์ในพระกิตติคุณ

ประสบการณ์การทำประวัติครอบครัวที่เป็นส่วนตัว

วิธีที่ดีที่จะทำให้คนอื่นมีส่วนร่วมในพระวิหารและประวัติครอบครัวคือผ่านทางประสบการณ์การทำประวัติครอบครัวที่เป็นส่วนตัว

ประสบการณ์ประวัติครอบครัวที่เป็นส่วนตัวเป็นการพบปะกันระหว่างผู้ให้คำแนะนำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัวและบุคคลหรือครอบครัวที่ผู้ให้คำแนะนำแบ่งปันกิจกรรมหรือข้อมูลประวัติครอบครัวที่เตรียมสำหรับการพบปะกันนั้นโดยเฉพาะ นี่อาจเกิดขึ้นที่บ้านหรือที่อื่นซึ่งสะดวกที่อำนวยให้มีพระวิญญาณ

แหล่งช่วยและคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยท่านสร้างประสบการณ์การทำประวัติครอบครัวที่เป็นส่วนตัวอันมีความเบิกบาน ที่รวมถึงการค้นพบและที่นำไปสู่พระวิหาร

  • ใช้เครื่องมือ Ordinances Ready ในแอป FamilySearch Family Tree และใน FamilySearch.org เพื่อช่วยสมาชิกหาบรรพชนที่ต้องการศาสนพิธี
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์กับคนที่มีชีวิตโดยการนำเสนอกิจกรรมที่ทุกคนในครอบครัวมีส่วนร่วม
  • บันทึกภาพเรื่องราวหรือรูปถ่าย อีกทั้งบันทึกและกับเก็บรักษาไฟล์เสียงในแอป FamilySearch Family Tree และ FamilySearch Mobile เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปมือถือ
  • ช่วยคนจัดระเบียบข้อมูลประวัติครอบครัวของพวกเขาและบันทึกภาพเรื่องราวและความทรงจำเกี่ยวกับบรรพชนสี่รุ่นแรกของพวกเขาโดยใช้จุลสาร ครอบครัวของฉัน: เรื่องราวที่นำเรามาอยู่ด้วยกัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจุลสารนั้น

ทำให้มีประสบการณ์ส่วนตัวในการพบกันเป็นกลุ่ม

บางครั้งการพบกันเป็นกลุ่มอาจมีประโยชน์ เช่นเมื่อผู้มีส่วนร่วมต้องใช้เทคโนโลยีที่อาคารประชุมของศาสนจักร อย่างไรก็ตาม การประชุมกลุ่มควรยังเป็นรูปแบบสองต่อสองเพื่อประสบการณ์ส่วนตัว ควรมอบหมายผู้ช่วยหนึ่งคนต่อผู้เข้าร่วมแต่ละคน

เมื่อทำประสบการณ์การทำประวัติครอบครัวที่เป็นส่วนตัวในกลุ่ม ให้ยืนยันล่วงหน้าว่าอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกอย่างพร้อมใช้งาน ท่านอาจเริ่มช่วงการประชุมด้วยคำสวดอ้อนวอนและการให้แบ่งปันข้อคิดทางวิญญาณสั้นๆ