แหล่งช่วยสำหรับการเรียกของท่าน

แหล่งช่วยสำหรับการเรียกของท่าน

แหล่งช่วยสำหรับผู้ช่วยเหลือ

จุดประสงค์ของแหล่งช่วยสำหรับผู้ช่วยเหลือคือเพื่อรวบรวมข่าวสารและแหล่งช่วยที่จำเป็นต่อการทำการเรียกด้านพระวิหารและประวัติครอบครัวให้เกิดสัมฤทธิ์ผลไว้ที่เดียว ส่วนประกอบสำคัญของช่องทางนี้รวมถึงการเข้าถึงอย่างรวดเร็วที่:

  • ข้อมูลการเรียกและการสื่อสารที่สำคัญ
  • มีสิ่งใดใหม่ใน FamilySearch
  • สมุดวางแผน: เครื่องมือนี้จัดแหล่งช่วยให้เป็นส่วนตัว เน้นด้านสำคัญของแผนภูมิของบุคคล และให้การนำทางหรือหนทางซึ่งพระวิญญาณอาจทรงนำท่าน สมุดวางแผนให้ท่านเข้าถึงข้อมูลบรรพชนในสาแหรกตระกูลได้ง่ายอีกทั้งยังบอกวิธีเก็บและจัดระเบียบข้อประกาศ
  • หน้าชุมชน FamilySearch
  • กิจกรรมประวัติครอบครัว
  • แหล่งช่วยเพิ่มเติมเช่น สื่อ ประกาศนโยบาย โครงสร้างองค์การ เครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนท่านในงานมอบหมายของท่าน