การประชุมประสานงานวอร์ด

การประชุมประสานงานวอร์ด

จุดประสงค์ของการประชุมประสานงาน

เพื่อช่วยประสานงานด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว ท่านอาจดำเนินการประชุมประสานงานด้านพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ด การประชุมจะจัดเป็นประจำและมีการใช้แผนพระวิหารและประวัติครอบครัว

ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่:

  • ผู้ให้คำแนะนำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ด
  • สมาชิกคนหนึ่งจากฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์และสมาชิกคนหนึ่งจากฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์จะเข้าร่วมประชุมบ่อยตามสถานการณ์เอื้ออำนวย
  • บางครั้งอาจเชิญผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

โดยมีแผนพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ดที่เรียบง่ายและชัดเจน การประชุมประสานงานไม่ควรใช้เวลานานและคนที่เข้าร่วมสามารถให้ความสำคัญไปที่การช่วยคน บางครั้ง อาจไม่จำเป็นที่จะจัดการประชุมที่ต้องมาเข้าร่วมด้วยตัวเอง การประสานงานอาจเกิดขึ้นผ่านการส่งข้อความ อีเมล โทรศัพท์ หรือวิธีอื่นๆ

เดล จี. เรนลันด์

“การมีกลุ่มคนที่ทุ่มเทมารวมกันทำให้เกิดความกระตือรือร้นในงานและทำให้ผู้นำวอร์ดไม่ลืมขณะที่พวกเขาช่วยสมาชิกวอร์ด”

เดล จี. เรนลันด์ คำแนะนำผู้นำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว กุมภาพันธุ์ 2019