คำสอนสำหรับการเป็นผู้นำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว 2019

คำสอนสำหรับการเป็นผู้นำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว 2019

เอ็ลเดอร์เบดนาร์กล่าวปราศรัยในการประชุมกลุ่มและพูดถึงบทบาทของการประชุมประสานงานในงานพระวิหารและประวัติครอบครัว

เอ็ลเดอร์สตีเวนสันชี้ให้เห็นขอบเขตความสำคัญของการที่สมาชิกทุกคนคุ้นเคยกับเครื่องมือต่างๆ ของประวัติครอบครัวเพื่อที่พวกเขาจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นำพวกเขาไปพระวิหาร

เอ็ลเดอร์เรนลันด์ชี้ชัดถึงรูปแบบของการเป็นผู้นำสำหรับผู้ให้คำแนะนำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัวพร้อมทั้งการประชุมและการวางแผนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงาน

เอ็ลเดอร์เบดนาร์นำการประชุมประสานงาน งานพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ด