ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย

ศาสดาพยากรณ์เชิญชวนให้ไปพระวิหาร


ข้าพเจ้า จึงขอเชื้อเชิญให้ท่านนมัสการในพระวิหารและสวดอ้อนวอนเพื่อรู้สึกอย่างลึกซึ้งถึงความรักอันหาที่สุดมิได้ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีให้ท่าน แต่ละท่านจะได้รับประจักษ์พยานของตนเองว่าพระองค์ทรงกำกับดูแลงานอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นนิรันดร์นี้

โดย เอ็ลเดอร์ปีเตอร์ เอฟ. เมอร์ส
โดย เอ็ลเดอร์ปีเตอร์ เอฟ. เมอร์ส ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานภาคเอเชีย

นับตั้งแต่การยกมือสนับสนุนประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันในเดือนเมษายนปี 2018 ท่านเชื้อเชิญเราเสมอมาให้ดำเนินชีวิตในทางที่สูงส่งกว่าเดิมและศักดิ์สิทธิ์กว่าเดิม และขยายวิสัยทัศน์ของเราให้อยู่เหนือความท้าทายของชีวิตนี้ไปสู่โอกาสในนิรันดร ท่านกล่าวว่า “ข่าวสารของเราต่อโลกเรียบง่ายและจริงใจ นั่นคือ เราเชื้อเชิญให้บุตรธิดาทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้าทั้งสองด้านของม่านมาหาพระผู้ช่วยให้รอด รับพรของพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ มีปีติที่ยั่งยืน และคู่ควรรับชีวิตนิรันดร์”1

ปีต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญท่านสอนว่า “วัตถุประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าควรเป็นวัตถุประสงค์ของเรา พระองค์ทรงต้องการให้บุตรธิดาเลือกกลับไปหาพระองค์ เตรียมพร้อม มีคุณสมบัติ รับเอ็นดาวเม้นท์ รับการผนึก และซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาที่ทำไว้ในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์”2

ช่วงที่ข้าพเจ้าเติบโตในออสเตรเลีย พระวิหารที่ใกล้ที่สุดคือแฮมิลตัน นิวซีแลนด์ เมื่อครั้งเป็นผู้สอนศาสนาใหม่ๆ ในเดือนมกราคมปี 1976 ข้าพเจ้าได้รับเอ็นดาวเม้นท์ที่นั่น  ข้าพเจ้ายังจำความเงียบสงบและสันติสุขที่ประสบในพระนิเวศน์ของพระเจ้าได้  และจำความรู้สึกได้ชัดเจนเช่นกันว่าข้าพเจ้าต้องมีคู่นิรันดร์ที่ดีจริงๆ จึงจะได้รับพรโดยครบถ้วนที่พระวิหารมีให้

ในเดือนมกราคมปี 1979 ข้าพเจ้ากลับจากการผนึกเพื่อกาลเวลาและนิรันดรกับแม็กซีน แทตเชอร์หญิงสาวที่ชอบธรรมและสวยที่สุดจากวอร์ดบ้านของข้าพเจ้า เราพิศวงและมีปีติสุขในพันธสัญญาที่เราทำต่อกันและต่อพระเจ้า


“ข่าวสารของเราต่อโลกเรียบง่ายและจริงใจ นั่นคือ เราเชื้อเชิญให้บุตรธิดาทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้าทั้งสองด้านของม่านมาหาพระผู้ช่วยให้รอด รับพรของพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ มีปีติที่ยั่งยืน และคู่ควรรับชีวิตนิรันดร์”

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

เราปลื้มปีติอย่างมากที่เกือบหกปีให้หลังพระวิหารซิดนีย์ ออสเตรเลียได้รับการอุทิศในเดือนกันยายนปี 1984  เราขับรถ 1,100 กิโลเมตรไปร่วมการอุทิศพระวิหาร  นับจากนั้นเป็นต้นมาวิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์จากเมลเบิร์นและบริสเบนก็เดินทางด้วยรถบัสไปเข้าพระวิหารซิดนีย์ ออสเตรเลียเป็นประจำทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ (แต่ละเที่ยวใช้เวลา 12 ชั่วโมง) — โดยออกเดินทางหลังเลิกงานวันศุกร์ ใช้เวลาวันเสาร์ในพระวิหาร แล้วเดินทางกลับตลอดคืนวันเสาร์เพื่อมาโบสถ์ให้ทันวันอาทิตย์ 

ในปี 1988 เราย้ายไปเมืองเพิร์ท ออสเตรเลียเพื่อหางานใหม่  ตอนนั้นพระวิหารซิดนีย์ ออสเตรเลียอยู่ห่างจากบ้านเรา 4,000 กิโลเมตร  ครอบครัวเราให้คำมั่นต่อกันว่าเราจะขับรถไปพระวิหารทุกสองปี  เมื่อถึงที่นั่น เราจะใช้เวลาทั้งสัปดาห์เข้าร่วมศาสนพิธีพระวิหาร  ลูกๆ ของเรายังจำได้ดีถึงช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ ส่วนใหญ่ ที่เรามีด้วยกันในรถขณะขับไปกลับข้ามออสเตรเลียเที่ยวละสามวันครึ่ง

ในเอเชียเรามีชีวิตผ่านช่วงประวัติศาสตร์ของการสร้างพระวิหาร ในเดือนมกราคมปี 2019 มีพิธีเบิกดินและอุทิศสถานที่ก่อสร้างพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย ในเดือนเมษายนปี 2018ประธานเนลสันประกาศสร้างพระวิหารบังคาลอร์ อินเดีย หกเดือนต่อมาท่านประกาศสร้างพระวิหารกัมพูชา  ในเดือนกรกฎาคมปี 2019 พระวิหารฮ่องกงปิดบูรณะครั้งใหญ่  การลงทุนในพระวิหารอย่างต่อเนื่องนี้เป็นพยานอย่างต่อเนื่องถึงความสำคัญของศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการในพระวิหาร

ประธานเนลสันสอนเช่นกันว่า “การก่อสร้างและการซ่อมบำรุงพระวิหารอาจไม่เปลี่ยนชีวิตท่าน แต่การใช้เวลาของท่านในพระวิหารจะเปลี่ยนชีวิตท่านแน่นอน สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าพระวิหารมานาน ข้าพเจ้ากระตุ้นให้ท่านเตรียมตัวและกลับไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้าพเจ้าจึงขอเชื้อเชิญให้ท่านนมัสการในพระวิหารและสวดอ้อนวอนเพื่อรู้สึกอย่างลึกซึ้งถึงความรักอันหาที่สุดมิได้ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีให้ท่าน แต่ละท่านจะได้รับประจักษ์พยานของตนเองว่าพระองค์ทรงกำกับดูแลงานอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นนิรันดร์นี้”3

ศาสดาพยากรณ์เชิญชวนให้ไปพระวิหาร

ในเอเชีย เราจำเป็นต้องเตรียมรับพรพระวิหารในอนาคตอย่างเร่งด่วน วิธีสำคัญสองวิธีที่เราจะเตรียมได้คือ

1.         การมีใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบัน  

ประธานเนลสันมอบของขวัญให้คนทั้งศาสนจักรเมื่อท่านพูดถึงคำถามใบรับรองพระวิหารปัจจุบันในคำปราศรัยปิดการประชุมใหญ่เดือนตุลาคมปี 2019  คำถามเหล่านี้จะช่วยให้เรากลับใจและเตรียมสัมภาษณ์ใบรับรองกับผู้นำในสาขา/วอร์ด หรือสเตค/คณะเผยแผ่ของเรา เราขอกระตุ้นสมาชิกผู้ใหญ่ทุกคนรวมทั้งคนที่เคยไปพระวิหารมาแล้วให้ต่อใบรับรองพระวิหารทุกปี แม้ว่าท่านจะรู้สึกไม่มีคุณสมบัติคู่ควร แต่ขอให้พบกับประธานสาขาหรืออธิการของท่านซึ่งจะยินดีช่วยท่านเตรียมความพร้อม 

ในคำปราศรัยปิดการประชุมครั้งเดียวกันนั้น ประธานเนลสันกล่าวว่า “ข้าพเจ้าอยากจะพูดกับเยาวชนของเรา เราขอกระตุ้นท่านให้มีคุณสมบัติคู่ควรรับใบรับรองพระวิหารแบบจำกัดการใช้ ท่านจะเจอเฉพาะคำถามสัมภาษณ์ที่เหมาะสมกับท่านเพื่อเตรียมท่านสำหรับศาสนพิธีบัพติศมาและการยืนยันแทนคนตาย เราสำนึกคุณอย่างยิ่งสำหรับความมีค่าควรของท่านและการเต็มใจมีส่วนร่วมในงานพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์นั้น”4

2.         ประวัติครอบครัว

ประธานและซิสเตอร์เนลสันยังคงเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมในงานประวัติครอบครัวของพวกท่าน  ประธานเนลสันเตือนเราเป็นประจำให้นึกถึงความสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจต่อครอบครัวของเราทั้งสองด้านของม่าน  ข้าพเจ้ารู้จากประสบการณ์ส่วนตัวถึงปีติของการค้นหาบรรพชน บันทึกรายละเอียดของพวกท่าน ส่งชื่อผ่าน FamilySearch แล้วมีส่วนร่วมในการประกอบศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหาร  

คำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าคือขอให้บ้านของเรา ครอบครัววอร์ดและสาขาของเราให้ความสำคัญกับใบรับรองพระวิหาร ค้นหา และส่งรายชื่อครอบครัวสี่รุ่นไปพระวิหาร ทั้งนี้เพื่อเราจะมีคุณสมบัติคู่ควรรับพรทุกประการที่จะมาถึงเมื่ออุทิศพระวิหารแห่งใหม่ในแผ่นดินที่สวยงามทั่วเอเชีย ■

________________________________________

อ้างอิง:

1รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ขอให้เรารุดไป,” การประชุมใหญ่สามัญ, เมษายน 2018.

2รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “คำปราศรัยปิดการประชุม,” การประชุมใหญ่สามัญ, เมษายน 2019.

3รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่เป็นแบบอย่าง,” การประชุมใหญ่สามัญ, ตุลาคม 2018.

4รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “คำปราศรัยปิดการประชุม,” การประชุมใหญ่สามัญ, ตุลาคม 2019.