ข่าวสารจากผู้นำภาคเอเชีย (October 2022)

มาโบสถ์ แต่อย่ามาคนเดียว

เมื่อเรามีส่วนร่วมในงานแห่งความรอดในแต่ละวันด้วยวิธีเล็กน้อยและเรียบง่าย

ข้าพเจ้าสัญญาว่าใจของท่านจะปริ่มด้วยปีติ และท่านจะชื่นชมยินดีในพระผู้เป็นเจ้าของท่าน

เอ็ลเดอร์สุชาติ ชัยชนะ
เอ็ลเดอร์สุชาติ ไชยชะนะ แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ในเดือนธันวาคม 2021 ซิสเตอร์บังอร วุฒิกุลศักดิ์สิทธิ์ได้ย้ายจากวอร์ดใหญ่ในสเตคอุบลฯ มาที่สาขาเล็กๆ ในยโสธร เธอค่อนข้างกังวลเมื่อพบว่ามีสมาชิกเพียง 15 คนเข้าร่วมการประชุมศีลระลึก “ฉันควรทำอย่างไรดี?” เธอสงสัย เธอจำได้ว่าได้ฟังประธานเนลสันพูดกับสตรีในศาสนจักรในการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2018: “พี่น้องครับ เราต้องการ ท่าน! เราต้องการความเข้มแข็ง ของท่าน การเปลี่ยนใจเลื่อมใส ของท่าน ความเชื่อมั่น ของท่าน ความสามารถ ของท่าน ในการนำ ปัญญา ของท่าน และเสียง ของท่าน เราไม่สามารถรวบรวมอิสราเอลได้หากไม่มีท่าน”[1]

ซิสเตอร์บังอรถามประธานสาขาว่าเธอจะช่วยอะไรได้บ้างและท่านให้รายชื่อสมาชิกในสาขาแก่เธอ เธอและสามีไปเยี่ยมครอบครัวสี่ครอบครัวทุกวันเสาร์ หกเดือนต่อมา มีผู้เข้าร่วมประชุม 46 คนในการประชุมศีลระลึกในสาขาเล็กๆ นั้น จากนั้นซิสเตอร์บังอรก็ทำเช่นเดียวกันกับสมาชิกทุกคนในสเตคและส่งคำเชิญไปยังประธานสมาคมสงเคราะห์วอร์ดและสาขาทั้งหมดให้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจกับเธอ

เรื่องนี้ทำให้เรานึกถึงอุปมาเรื่องแกะหลงเมื่อพระเยซูตรัสว่า: “ถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัว และตัวหนึ่งหลงไปจากฝูง คนนั้นจะไม่ละแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้บนภูเขา แล้วไปเที่ยวหาตัวที่หลงไปนั้นหรือ? เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ถ้าคนนั้นพบมัน เขาจะมีความเปรมปรีดิ์มากยิ่งกว่าที่มีแกะเก้าสิบเก้าตัวที่ไม่ได้หลงไปนั้น”[2]


“พี่น้องครับ เราต้องการ ท่าน! เราต้องการความเข้มแข็ง ของท่าน การเปลี่ยนใจเลื่อมใส ของท่าน ความเชื่อมั่น ของท่าน ความสามารถ ของท่าน ในการนำ ปัญญา ของท่าน และเสียง ของท่าน เราไม่สามารถรวบรวมอิสราเอลได้หากไม่มีท่าน”

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

บางทีเราอาจไม่มีวันเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้หากเราอยู่ในหมู่เก้าสิบเก้าคนเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม มุมมองของเราคงจะต่างกันมาก หากเราเป็นคนที่ออกไปตามหาคนที่หายไปและพาพวกเขากลับบ้าน เราจะไม่ชื่นชมยินดีหรือ? เราจะไม่เรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้านมาขอให้พวกเขาร่วมยินดีกับเราหรือ?[3]

เมื่อเร็วๆ นี้ข้าพเจ้าได้อ่านเรื่องแกะหลง “ในปี 2004 เชร็ค แกะเมริโนจากนิวซีแลนด์ ไม่ได้ไปที่โรงตัดขนพร้อมกับฝูงแกะที่เหลือในวันที่มันครบกำหนดจะตัดแต่งขนแกะอันสวยงามสำหรับฤดูร้อน แต่มันกลับเดินไปอีกทางหนึ่งและพบถ้ำเพื่อจะอยู่เพียงลำพัง”

ตอนนี้ท่านอาจสงสัยว่าทำไมไม่มีใครนึกถึงเชร็ค แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของฝูงแกะ 17,000 ตัว! ซึ่งเป็นฝูงใหญ่มาก ดังนั้น ท่านคงเห็นแล้วว่าคนเลี้ยงแกะไม่ทันสังเกตเมื่อมีใครสักคนหลบหนีไป

เชร็คไม่เพียงแค่เลี่ยงการตัดขนในวันนั้นวันเดียว มันอาศัยอยู่ในถ้ำของมัน หลีกเลี่ยงการตัดขนเป็นเวลาหกปีเต็ม!

เชร็คผู้น่าสงสารคงจะร้อนและอึดอัดมาก เมื่อคนเลี้ยงแกะพบเขาก็พาเขากลับไปที่โรงตัดขนและตัดขนให้เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี ช่างเป็นความโล่งใจสำหรับเชร็ค เมื่อตัดขนทิ้งทั้งหมด ขนแกะของเชร็คหนัก 27 กก. (60 ปอนด์) นั่นก็เพียงพอที่ขนสัตว์จะทำชุดสูทบุรุษถึงยี่สิบชุด![4]

มาโบสถ์ แต่อย่ามาคนเดียว

พี่น้องทั้งหลาย เรามี “แกะเชร็ค” มากมายในหมู่พวกเราที่หันไปผิดทางและรับภาระหนักจากความทุกข์ยากและปัญหาของพวกเขา พวกเขายังคงรอให้เราช่วยตัดผม แบ่งเบาภาระ และนำกลับบ้าน ข้าพเจ้าหวนนึกถึงถ้อยคำที่สวยงามของการเปิดเผยของพระเจ้าจากภาคที่ 18 ของหลักคำสอนและพันธสัญญา:

“จำไว้ว่าค่าของจิตวิญญาณยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า;

… และหากเป็นไปว่าเจ้าจะทำงานตลอดวันเวลาของเจ้าในการป่าวร้องการกลับใจแก่คนพวกนี้, และนำ, แม้จิตวิญญาณเดียวมาหาเรา, ปีติของเจ้าพร้อมกับเขาจะใหญ่หลวงเพียงใดในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา!

และบัดนี้, หากปีติของเจ้าจะใหญ่หลวงด้วยจิตวิญญาณเดียวที่เจ้านำมาหาเราในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา, ปีติของเจ้าจะใหญ่หลวงสักเพียงใดหากเจ้าจะนำจิตวิญญาณมากมายมาหาเรา!”[5]

หากท่านพาเพื่อนกลับมาที่โบสถ์กับท่าน โปรดจดจำหลักธรรมที่ช่วยชี้นำท่าน: ความรัก การแบ่งปัน และการเชื้อเชิญ ควรทำอย่างเป็นธรรมชาติด้วยใจจริง อธิการเจราลด์ คอสเซเคยกล่าวไว้ว่า: “เป็นหน้าที่ของท่านที่จะเอื้อมออกไปหาใครก็ตามที่ปรากฏตัวที่ประตูอาคารศาสนจักรของท่าน ต้อนรับพวกเขาด้วยความซาบซึ้งและไม่มีอคติ ถ้ามีคนที่ท่านไม่รู้จักเดินเข้ามาในการประชุมของท่าน ทักทายเขาด้วยความอบอุ่นและเชิญเขาให้นั่งกับท่าน โปรดเป็นคนเริ่มผูกมิตรก่อนเพื่อช่วยให้เขารู้สึกอบอุ่นและได้รับความรักแทนที่จะรอให้เขามาหาท่าน”[6]

ข้าพเจ้าอยากเชื้อเชิญท่านมาโบสถ์แต่อย่ามาคนเดียว เมื่อเรามีส่วนร่วมในงานแห่งความรอดในแต่ละวันด้วยวิธีเล็กน้อยและเรียบง่าย ข้าพเจ้าสัญญาว่าใจของท่านจะปริ่มด้วยปีติ, และท่านจะชื่นชมยินดีในพระผู้เป็นเจ้าของท่าน[7]

 


[1] เนลสัน, รัสเซลล์ เอ็ม, “การมีส่วนร่วมของพี่น้องสตรีในการรวบรวมอิสราเอลเลียโฮนา, พฤศจิกายน 2018, 70.

[2] มัทธิว 18:12-13.

[3] ดู ลูกา 15:5-6.

[4] montessorihandwork.com/post/the-story-of-shrek-the-sheep.

[5] หลักคำสอนและพันธสัญญา 18:10, 15-16.

[6] อธิการเจราลด์ คอสเซ, “พวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกอีกต่อไป,” เลียโฮนา, พฤศจิกายน 2013, 50.

[7] ดู แอลมา 26:11.