งานเผยแผ่เปลี่ยนชีวิตท่านในแบบที่ท่านนึกไม่ถึง

งานเผยแผ่เปลี่ยนชีวิตท่านในแบบที่ท่านนึกไม่ถึง

ปี 1981 แบลร์ วอล์คเกอร์ส่งเอกสารเพื่อรับใช้งานเผยแผ่  เขารอคอยด้วยความอยากรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จะส่งเขาไปรับใช้ที่ใด  ในที่สุดเขาก็ได้รับจดหมายจากประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์  แบลร์เปิดจดหมายอ่านและพบว่าเขาได้รับเรียกให้รับใช้ที่ประเทศไทย

 

ว้าว! ประเทศไทยอยู่ที่ไหนกันแน่?   เขาหาประเทศไทยในแผนที่ และสังเกตเห็นว่าประเทศไทยอยู่อีกฟากหนึ่งของโลกกับแคลิฟอร์เนียที่เขาเติบโตมา

 

ไม่นานแบลร์ก็เข้าศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาในโพรโว ยูทาห์ ที่นั่นเขากลายเป็นเอ็ลเดอร์วอล์คเกอร์   เขาศึกษาภาษาไทยและเรียนรู้ว่าอักษรวิจิตรงดงามทุกตัวล้วนมีความหมาย  เอ็ลเดอร์วอล์คเกอร์รักงานเผยแผ่และการช่วยให้คนไทยมาหาพระคริสต์  เอ็ลเดอร์วอล์คเกอร์รู้ว่างานเผยแผ่เปลี่ยนชีวิตเขาแต่เขาประหลาดใจที่งานเผยแผ่ยังคงเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างต่อเนื่อง

 

หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยด้วยปริญญาด้านการบริหารงานก่อสร้าง แบลร์แต่งงานมีครอบครัว  ในปี 2013 เขาได้รับเรียกเป็นอธิการวอร์ดไทยในซอลท์เลคซิตี้  ความทรงจำดีๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับงานเผยแผ่ของเขากลับคืนมาทันที และเขาประสบปีติของการทำงานกับคนไทยอีกครั้ง เขารับใช้เป็นอธิการจนถึงปี 2019

 

ในปี 2019 การเรียกขอให้เขากับลิซาภรรยามาทำงานเผยแผ่พิเศษสี่ปีในหน้าที่นักประวัติศาสตร์สำหรับพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย  พวกเขาต้องทำประวัติของพระวิหารตั้งแต่พิธีเบิกดินไปจนถึงพระวิหารเสร็จสมบูรณ์  ลูกๆ หกคนสนับสนุนพวกเขา

 

หลังจากมาถึงประเทศไทยได้ 6 เดือน เอ็ลเดอร์วอล์คเกอร์ได้รับงานมอบหมายเพิ่มอีกสองงานเนื่องจากโควิด 19 ทำให้ผู้สอนศาสนาอาวุโสคนอื่นๆ ทั้งหมดต้องออกจากประเทศ  เขาได้รับเรียกเป็นอธิการของวอร์ดภาษาอังกฤษในกรุงเทพและเป็นเลขานุการด้านการเงินของคณะเผยแผ่  เอ็ลเดอร์แบลร์ วอล์คเกอร์ได้เรียนรู้ว่างานเผยแผ่เปลี่ยนชีวิตท่านอย่างน่าพิศวงชั่วกาลนาน … ในแบบที่คุณคาดไม่ถึง