ไฟหนึ่งดวงในความมืด …

ไฟหนึ่งดวงในความมืด …

เจ็ดปีที่แล้ว ครอบครัวอาซิซในปากีสถานมาเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศไทย  กลุ่มติดอาวุธตาลีบันในปากีสถานทำให้สภาพความเป็นอยู่ในบ้านเมืองของพวกเขาไม่ปลอดภัย  ชาฮีน เอเวอเรสต์ อาซิสมากรุงเทพฯ กับสามีและลูกชายสามคน  การย้ายครั้งนี้ทำให้ชาฮีนคิดถึงบ้านและเพื่อนๆ มาก  เธอร้องไห้ตลอดปีแรก

ผู้สอนศาสนาคู่สามีภรรยาในกรุงเทพฯ เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เอลส์เวิร์ธแนะนำชาฮีนให้รู้จักกับศูนย์กักกันนานาชาติที่ตั้งอยู่ในเขตสาทร กรุงเทพฯ  ศูนย์แห่งนี้ช่วยเหลือคนทั่วโลกที่ทำวีซ่าหายหรืออยู่ในประเทศไทยเกินเวลา  เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เอลส์เวิร์ธอาสาสละเวลาและทรัพย์สินเงินทองไปช่วยงานศูนย์  บ่อยครั้งผู้อาศัยอยู่ที่ศูนย์ยังคงหิวเหมือนเดิมหลังจากศูนย์ปันส่วนอาหารเล็กๆ น้อยๆ เท่าที่จะสามารถให้ได้

ด้วยการที่เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เอลส์เวิร์ธจัดหาเงินทุนให้ชาฮีน เธอจึงเริ่มทำอาหารไปให้ศูนย์กักกันนานาชาติ  หลังจากทั้งคู่กลับไปสหรัฐแต่ก็ยังส่งเงินให้ชาฮีนซื้ออาหารมาทำเหมือนเดิม  เธอตื่นตีสี่มาทำอาหาร  เจ็ดโมงเช้านั่งรถเมล์สองชั่วโมงไปศูนย์กักกันนานาชาติ  ที่ศูนย์เธอมีกลุ่มคนที่เธอทำงานด้วยราว 50 คน  เธอนำอาหารไปให้สองมื้อและดูแลช่วยเหลือพวกเขา  ราว 11 โมงเธอจะนั่งรถเมล์กลับบ้าน  เพราะปัญหาจราจรเธอจึงต้องนั่งรถเมล์ 3 ชั่วโมงอยู่บ่อยๆ

งานอาสาของชาฮีน อาซิซดำเนินต่อเนื่องมาหกปี  เธอบอกว่านี่เป็นวิธีรับใช้ผู้อื่นดังที่พระคริสต์จะทรงทำ  พระองค์ทรงขอให้เรา “เลี้ยงดูแกะของพระองค์” และเธอพบวิธีเลี้ยงดูแกะทางร่างกาย