ชอน สเตนนิงก์…ให้แสงของเขาส่องสว่างในภูเก็ต ประเทศไทย

ชอน สเตนนิงก์…ให้แสงของเขาส่องสว่างในภูเก็ต ประเทศไทย

ชอน สเตนนิงก์เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้เพียงหนึ่งปี เขากับจิม แกมเมตต์หุ้นส่วนธุรกิจกำลังรับใช้คนบนเกาะภูเก็ตด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่สุด  ถึงแม้เกาะภูเก็ตจะมีอัตราการฉีดวัคซีน 70% แต่คนติดโควิดเพิ่มขึ้นทุกวัน  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 90 ของธุรกิจบนเกาะ  เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนช่วงโรคระบาด คนที่นั่นจึงต้องการสิ่งพื้นฐานที่สุดของชีวิตอย่างยิ่งยวด

ชอน สเตนนิงก์…ให้แสงของเขาส่องสว่างในภูเก็ต ประเทศไทย
ชอน สเตนนิงก์ (เสื้อสีดำ) เป็นหัวหน้าโครงการทำอาหารแจกคนที่ต้องการอาหารบนเกาะภูเก็ตได้ 18 เดือนแล้ว

18 เดือนแล้วที่ชอนเป็นหัวหน้าโครงการทำอาหารแจกคนบนเกาะ 48,000 คนที่ต้องการอาหาร  จนถึงปัจจุบันเขาเสิร์ฟอาหารไปแล้ว 1.2 ล้านมื้อ  ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาของศาสนจักรเป็นอาสาสมัครช่วยโครงการนี้  พวกเขาจะมาที่เกาะช่วงละสองสัปดาห์  ในการรับใช้วันแรกพวกเขาจะนำเอาอาหารต่างๆ เช่น ข้าวสาร บะหมี่ ปลากระป๋อง และน้ำมันปลาใส่ “ถุงยังชีพ”  ในการรับใช้วันที่สองพวกเขาจะแจก “ถุงยังชีพ” ให้คนทั่วไป  ในวันที่สามผู้สอนศาสนาจะตรวจสุขภาพตามบ้านในชุมชนเพื่อดูว่าพวกเขาสบายดีหรือไม่  จากนั้นพวกเขาจะเริ่มวนกลับมาทำแบบสามวันนี้อีก  ผู้สอนศาสนาจะแจก “ถุงยังชีพ” หลายถุงให้สมาชิกของศาสนจักรเพื่อพวกเขาจะนำไปแจกต่อให้เพื่อนบ้านและมิตรสหายของตน  ศรัทธาวกกลับมาเมื่อคุณไม่มีอาหารและเป็นห่วงเรื่องที่พักอาศัย

ชอนได้รับความช่วยเหลือในโครงการนี้  ศาสนจักรบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค 5,000 ห่อผ่านแผนกสวัสดิการภาคเอเชีย ยังไม่มีวี่แววว่าโรคระบาดจะสิ้นสุดและความต้องการในภูเก็ตยังสูงมาก  เพราะข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง ผู้สอนศาสนาจึงไม่สามารถเดินทางไปภูเก็ตได้อีก  ตอนนี้พนักงานทุกคนในธุรกิจของชอนราว 38 คนกำลังช่วยทำโครงการนี้

เนื่องจากโรคระบาดและไม่มีนักท่องเที่ยวชอนจึงมีเวลาเหลือเฟือ  ทำให้เขามีเวลาเรียนรู้และศึกษาพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เขาได้รับประจักษ์พยานเรื่องการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และรับบัพติศมาที่โบสถ์บนเกาะหนึ่งปีมาแล้ว  ชอนถือว่าบัพติศมาของเขาเป็นพรจากโควิด  หากไม่มีเวลาว่างเขาคงไม่สามารถหยุดนานพอจะเรียนพระกิตติคุณได้

ชอน สเตนนิงก์…ให้แสงของเขาส่องสว่างในภูเก็ต ประเทศไทย