เราจะนำความจริงมาให้แผ่นดินไทย

เราจะนำความจริงมาให้แผ่นดินไทย

ในปี 1994 อรุณ ทองมีได้รับการเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่ในคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ  ทองมีเป็นนามสกุลไทยโบราณ  เขาคิดว่านามสกุลนี้ไม่น่าภาคภูมิใจเอาเสียเลย เขาจึงตัดสินใจใช้ชื่อว่าเอ็ลเดอร์อรุณ  เขาทำงานเผยแผ่สามสัปดาห์ก็ได้เป็นประธานสาขา  เขาเป็นประธานสาขานาน 9 เดือนครึ่ง … เกือบครึ่งหนึ่งของงานเผยแผ่ของเขา!  ประสบการณ์นั้นทำให้เขามีพื้นฐานของการทำหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่งผู้นำไปตลอดชีวิต

 

ปัจจุบันอรุณ ทองมีรับใช้เป็นประธานสเตคในสเตคกรุงเทพตะวันตก  เขาสอนสถาบันศาสนาและรักหนุ่มสาวโสด  เมื่อใดก็ตามที่หนุ่มสาวโสดรับใช้งานเผยแผ่เขาจะรู้สึกเหมือนลูกคนหนึ่งของเขากำลังรับใช้  อรณ (อะ-ระ-ณะ) และอรช (อะ-ระ-ชะ) ทองมีลูกชายของเขาอยู่ในชั้นเรียนสถาบันด้วย  พวกเขาได้รับคำแนะนำให้ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเสมอเมื่อไม่มีใครพูดหรือตอบในห้องเรียน การทำเช่นนี้เป็นประโยชน์แก่พวกเขาเมื่อออกไปรับใช้งานเผยแผ่  ตอนที่อรณลูกชายคนโตเกิด เขาป่วยหนักและต้องผ่าตัดทันทีหลังเกิด  คุณพ่อให้พรลูกชายตัวเล็กจิ๋วที่เพิ่งเกิดและสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์ว่าถ้าลูกชายรอดจากการผ่าตัด เขาจะทำทุกอย่างสุดพลังความสามารถเพื่อให้แน่ใจว่าลูกชายจะได้รับใช้งานเผยแผ่

 

อรณ ทองมีได้รับหมายเรียกเป็นผู้สอนศาสนาในปี 2020 ให้รับใช้ในคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ  เขามีความสุขมากที่ได้รับใช้ในคณะเผยแผ่เดียวกับคุณพ่อ  เขาได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ที่สอนเขาว่าพรเกิดขึ้นเมื่อลูกให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดับแรกในชีวิต  คุณพ่อเล่าเรื่องงานเผยแผ่ของตนเองให้เขาฟังและเขารู้ตั้งแต่เด็กว่าเขาอยากมีประสบการณ์จากการเป็นผู้สอนศาสนาไว้เล่าให้ลูกหลานฟังเช่นกัน  เขาได้เรียนรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหายุ่งยาก เขาต้องพึ่งพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงช่วยเหลือเขาเพราะกับพระผู้เป็นเจ้า “ทุกอย่างเป็นไปได้”  เขาตื่นเต้นที่จะมีน้องชายอยู่ในคณะเผยแผ่เดียวกัน  วิเศษจริงๆ ที่พวกเขาจะได้รับใช้ด้วยกัน

 

อรช ทองมีเรียนจบมัธยมปลาย  เขารู้มาตลอดว่าเขาจะรับใช้งานเผยแผ่  เมื่อได้รับหมายเรียกในฤดูร้อนปี 2021 ให้รับใช้ในคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ เขาประหลาดใจและมีความสุขมาก  พี่ชายของเอ็ลเดอร์อรช ทองมีกำลังรับใช้เป็นผู้ช่วยประธานเบอร์กเนอร์ด้วยเหตุนี้การเป็นแบบอย่างของพี่ชายจึงทำให้เขากดดันมาก  เขาได้รับการอบรมเอ็มทีซีที่บ้านและหมั่นท่องพระคัมภีร์ข้อใหม่ทุกวัน  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน เขาได้เริ่มรับใช้ในสนามเผยแผ่  เขาคิดว่าตนจะถูกส่งไปรับใช้ไกลจากบ้านและพี่ชายในกรุงเทพ!

 

ซิสเตอร์ไฉทยา ทองมีภูมิใจในตัวลูกชายทั้งสองคน  เธอปลื้มใจมากกับแบบอย่างที่ดีและการเลือกของพวกเขา  ในบ้านเธอสอนลูกชายให้เป็นแบบอย่างที่ดีและทำสิ่งถูกต้อง  ไอวีน้องสาวของพวกเขาตื่นเต้นที่พี่ชายได้รับใช้ในคณะเผยแผ่เดียวกัน  เธอสงสัยว่าเธอจะได้รับใช้ที่ไหน!

 

ประเทศไทยได้รับพรที่ตระกูลทองมีสามคนรับใช้งานเผยแผ่ในแผ่นดินเกิด  เวลานี้ประธานทองมีภูมิใจกับนามสกุลของเขาและที่ลูกชายกำลังรับใช้ในคณะเผยแผ่ ของเขา