หากเจ้ามีความปรารถนาจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า เจ้าก็ได้รับเรียกมายังงาน

เอ็ลเดอร์โกเมนทร์ กันดุล
เอ็ลเดอร์โกเมนทร์ กันดุล

เอ็ลเดอร์โกเมนทร์ กันดุล เกิดที่จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย  เมื่ออายุ 8 ขวบ คุณแม่ของเขาพบกับผู้สอนศาสนาและรับบัพติศมา นี่ทำให้คุณพ่อของเขาไม่พอใจ  พี่ชายของเขารับบัพติศมา  ผู้สอนศาสนาสอนโกเมนทร์ และเขารับบัพติศมาด้วย  คุณพ่อก็ยังไม่มีความสุขเหมือนเดิมกับการบัพติศมาของคนในครอบครัว  คนในครอบครัวที่เป็นสมาชิกของศาสนจักรไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์จนกระทั่งย้ายไปอีกตำบลหนึ่งที่อยู่ไกลเกินกว่าจะเข้าโบสถ์ได้

 

โกเมนทร์ไม่เพียงอยู่ไกลโบสถ์เท่านั้น แต่เขาอยู่ไกลโรงเรียนด้วย  เขาเรียนอยู่ในตัวเมือง จึงต้องพักที่โรงเรียนทั้งสัปดาห์และกลับบ้านวันหยุดเสาร์อาทิตย์

 

ตอนที่โกเมนทร์อายุ 14 ปี เขามีเพื่อนที่ดี แต่น่าเสียดายที่เพื่อนๆ สอนเขาให้ฝ่าฝืนพระคำแห่งปัญญาและทำสิ่งไม่ดี  ตอนเป็นวัยรุ่นเขาคิดว่าเขามีเวลาที่สนุกๆ กับเพื่อนๆ ไม่รู้ตัวว่าได้ปล่อยราวเหล็กไปอยู่ท่ามกลางความมืด

 

เมื่ออยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย ผู้สอนศาสนาหาคุณแม่ของเขาเจอ และเธอเริ่มพบกับผู้สอนศาสนาอีกครั้ง  ตอนนั้นพ่อแม่หย่ากันแล้ว โกเมนทร์เริ่มไปโบสถ์  พี่ชายไปเป็นผู้สอนศาสนาและจะเขียนเล่าหลายเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขาอ่านเป็นประจำ นั่นทำให้เขามีความปรารถนาจะรับใช้งานเผยแผ่แต่เขายังใช้สารเสพติด

  

ตอนนั้นการเสพติดแรงกว่าความปรารถนาจะรับใช้  เขามีความปรารถนาแต่นั่นเป็นเพียงก้าวแรก  คุณแม่กับพี่ชายต้องการให้เขารับใช้  เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์ลีออนทำงานกับเขาและช่วยให้เขามีความมั่นใจว่าเขาเป็นผู้สอนศาสนาได้  ประธานและซิสเตอร์แฮมมอนด์ไปเยี่ยมสาขาของเขาและเชิญชวนให้เยาวชนชายทุกคนเป็นผู้สอนศาสนา  เขาเกิดความรู้สึกที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องนี้และรู้ว่าเขาทำได้  โกเมนทร์ใช้เวลาเตรียมตัว 6 ปีและตอนอายุ 24 ปีเขาก็พร้อมและมีค่าควร  เขากลายเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ  เขาทำงานขยันขันแข็งในฐานะผู้สอนศาสนาโดยกลับมาจับราวเหล็กเหนียวแน่นและกำลังรับใช้เป็นผู้ช่วยประธานคณะเผยแผ่