โปรแกรมนานาชาติในกรุงเทพเกี่ยวกับการประสูติ

โปรแกรมนานาชาติในกรุงเทพเกี่ยวกับการประสูติ

จำโปรแกรมนานาชาติที่ยอดเยี่ยมในกรุงเทพเกี่ยวกับการประสูติที่จัดในช่วงคริสต์มาสได้ไหม?

 

ในกรุงเทพ สมาชิก ผู้สอนศาสนา และผู้สนใจนำเสนอเรื่องราวการประสูติของพระคริสต์   มีหลายคนมารับบทเป็นมารีย์กับโยเซฟ คนเลี้ยงแกะ นักปราชญ์ เจ้าของโรงแรม และทูตสวรรค์  ขณะดำเนินเรื่องจะมีคนขับร้องเพลงสวดจากหนังสือเพลงสวดเพื่อทำให้เกิดวิญญาณแท้จริงของคริสต์มาส  ผู้ชมต้องตั้งใจฟังบทบรรยายให้ดีเพราะมีเสียงประกอบหลายภาษา  ในฝ่ายผลิตทั้ง 16 คนมี 1 คนมาจากญี่ปุ่น 1 คนจากแทนซาเนีย 1 คนจากรัสเซีย 1 คนจากปากีสถาน 3 คนจากเมียนมาร์ 4 คนจากสหรัฐ และ 6 คนจากประเทศไทย  โปรแกรมนี้เหมาะกับเทศกาลและเตือนเราให้ระลึกว่าพระเยซูประสูติมาช่วยทุกคนให้รอดอย่างไร