งานเผยแผ่ศาสนาในประเทศไทยกำลังเร่งความเร็ว!

งานเผยแผ่ศาสนาในประเทศไทยกำลังเร่งความเร็ว!

ในเดือนกุมภาพันธ์คริสต์ศักราช 2020 คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพมีผู้สอนศาสนา 170 คน  หลังจากนั้นเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งใหญ่ไปทั่วโลก จึงต้องถอนผู้สอนศาสนาหนุ่มสาวและคู่สามีภรรยาออกนอกประเทศ

 

เมื่อประธานคณะเผยแผ่คนใหม่ เคลลีย์ เบอร์กเนอร์กับเอลิซาเบธภรรยามาถึงประเทศไทยในวันที่ 3มิถุนายน ค.ศ. 2021 ตอนนั้นมีผู้สอนศาสนาเพียง 32 คน  เอ็ลเดอร์แบลร์กับซิสเตอร์ลิซา วอล์คเกอร์อยู่ในกรุงเทพกำลังรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาด้านประวัติพระวิหาร  เมื่อศาสนจักรส่งผู้สอนศาสนาอาวุโสทุกคนกลับบ้าน เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์วอล์คเกอร์จึงดูแลงานสำนักงานส่วนใหญ่ให้กับงานคณะเผยแผ่

 

ไม่มีผู้สอนศาสนาอาวุโสคนใหม่มาคณะเผยแผ่จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2021  ปัจจุบันมีห้าคู่และอีกหนึ่งคู่มีกำหนดจะมาถึงเดือนมกราคม  เมื่อยกเลิกข้อจำกัดเรื่องโควิดจะมีผู้สอนศาสนามารับใช้ในประเทศไทยได้มากขึ้น

 

วันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2021 เอ็ลเดอร์สี่คนมาถึง พวกเขาเคยรับใช้ในประเทศไทยมาก่อนและอยู่ในกลุ่มผู้สอนศาสนา 138 คนที่ศาสนจักรส่งกลับบ้าน  ส่วนใหญ่ได้รับงานมอบหมายใหม่ แต่เอ็ลเดอร์สี่คนนี้ตัดสินใจรอจนกว่าจะได้กลับแผ่นดินไทยมาหาผู้คนที่พวกเขารัก  แต่ละคนรู้สึกว่านี่คือปาฏิหาริย์ที่พวกเขาได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้ง

 

ณ เดือนพฤศจิกายน 2021 มีผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 55 คน  คาดว่าในเดือนธันวาคม 2021 จะมีผู้สอนศาสนาใหม่อีก 20 คน  ความท้าทายเวลานี้คือการหาอะพาร์ตเมนต์และเฟอร์นิเจอร์ให้กับผู้สอนศาสนาคนใหม่  สิบเขตที่ปิดไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2020 เปิดใหม่แล้วและมีแผนจะเปิดอีกหลายเขต

 

ใน 10 เดือนที่ผ่านมา มีผู้รับบัพติศมา 52 คน  เนื่องด้วยผู้สอนศาสนาคนใหม่จะหลั่งไหลเข้ามาและที่ประชุมของศาสนจักรเปิดอีกครั้งจึงคาดว่าจะเห็นจำนวนบัพติศมาเพิ่มขึ้น  คอยดูศาสนจักรในประเทศไทยเติบโต!