คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ กำลังเปลี่ยนแปลง

คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ กำลังเปลี่ยนแปลง

คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ กำลังเปลี่ยนแปลง  ภาพถ่ายภาพนี้จะเห็นผู้สอนศาสนากำลังสวดอ้อนวอนให้คนในประเทศไทย  คนหนุ่มสาวเหล่านี้กำลังทำงานหนักเพื่อนำผู้คนในประเทศไทยมาหาพระเยซูคริสต์  คณะเผยแผ่มีผู้สอนศาสนาหนุ่มสาวเพิ่มจาก 32 คนเป็น 87 คน (เอ็ลเดอร์ 59 คนและซิสเตอร์ 28 คน) นอกจากนี้ยังมีผู้สอนศาสนาอาวุโส 16 คนด้วยไม่นับเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์วอล์คเกอร์ผู้ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้คณะเผยแผ่ดำเนินงานอย่างราบรื่น

ภายใต้การกำกับดูแลของประธานและซิสเตอร์เบอร์กเนอร์ คณะเผยแผ่ได้จัดหาอะพาร์ตเมนต์ใหม่และเปิดเขตที่ปิดไปเพราะโรคระบาดอีกครั้งเพื่อทำงานเผยแผ่ศาสนา  ผู้สอนศาสนาคนใหม่สิบหกคนจะมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์และอีก 20 คนในเดือนมีนาคม  งานกำลังรุดหน้าในประเทศไทย!