โครงการน้ำสะอาดที่โรงเรียนบ้านจอมพระ

โครงการน้ำสะอาดที่โรงเรียนบ้านจอมพระ
โครงการน้ำสะอาดที่โรงเรียนบ้านจอมพระ

หลังจากงานหนักนานสามปี แล้วต้องหยุดชะงักไปสองปีเพราะโควิดระบาด ในที่สุดโครงการน้ำสะอาดที่โรงเรียนบ้านจอมพระก็แล้วเสร็จ  ระบบที่ติดตั้งจะตอบสนองความต้องการไม่เฉพาะของคนในโรงเรียน 670 คนเท่านั้น แต่ของสมาชิกในชุมชนโดยรอบด้วย  ผู้รับเหมาติดตั้งระบบได้อย่างสวยงามและบ่อมีน้ำไหลดีมาก เราทุกคนฉลองความสำเร็จด้วยน้ำสะอาดคนละแก้ว!

 

โครงการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และทางโรงเรียนจัดพิธีแสดงความขอบคุณอย่างสวยงาม  ประธานสเตคอุบล ประธานประวิทย์ เป็นผู้พูด  ผู้สอนศาสนาจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์เป็นผู้แปลและแจกชุดสุขอนามัย

 

ประธานสาขาสุรินทร์เข้าร่วมพิธีพร้อมกับซิสเตอร์ณีย์คุณแม่ของเขา  เธอเป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้ตั้งแต่ต้น  ซิสเตอร์ณีย์พูดกับคณะครูได้ดีมากเกี่ยวกับศาสนจักรและความปรารถนาจะรับใช้ของศาสนจักร  เธอพูดคุยกับผู้บริหารคนหนึ่งเกี่ยวกับพระกิตติคุณ  กลุ่มคณะครูและผู้บริหารประมาณ 10-15 คนมาห้อมล้อมเธอ เธอบอกพวกเขาเกี่ยวกับคำสัญญาของโมโรไนและเปิดไปที่โมโรไน 10:4  ชายคนหนึ่งดูเหมือนจะสนใจฟังเรื่องพรของพระกิตติคุณ  เมื่อเธอพูดจบ ซิสเตอร์วอลช์รู้สึกได้รับการกระตุ้นเตือนให้หยิบพระคัมภีร์มอรมอนออกมา พูดกับชายคนนี้ และแสดงประจักษ์พยาน  เอ็ลเดอร์โฮล์มส์แปลให้  ซิสเตอร์วอลช์บอกชายดังกล่าวว่านี่เป็นหนังสือเล่มโปรดของเธอ และมันเปลี่ยนชีวิตเธอมาแล้ว และจะทำให้เขาเกิดปีติยิ่งถ้าเขาจะอ่าน  เมื่อซิสเตอร์วอลช์วางหนังสือลง เขาหยิบมันขึ้นมาและต้องการถ่ายรูปซิสเตอร์วอลช์กับพระคัมภีร์มอรมอน  เขาต้องการพระคัมภีร์มอรมอนทุกเล่มที่เรามีและครูเกือบทุกคนได้คนละหนึ่งเล่ม  ฉันเชื่อว่ามี 10 เล่มวางอยู่  เอ็ลเดอร์แลกเบอร์โทรกับหลายคน  นั่นเป็นพระเมตตาอันละเอียดอ่อนตอนจบโครงการที่ท้าทายนี้  โครงการนี้คุ้มกับความพยายามอย่างมากที่เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์วอลช์ทุ่มเทให้

โครงการน้ำสะอาดที่โรงเรียนบ้านจอมพระ