วันบำเพ็ญประโยชน์ของเยาวชนทั่วโลก

วันบำเพ็ญประโยชน์ของเยาวชนทั่วโลก
คำอธิบายภาพ: ผู้สอนศาสนาบำเพ็ญประโยชน์ในอุดรอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทำให้ละแวกบ้านสวยงาม

วันที่ 30 เมษายนเป็นวันบำเพ็ญประโยชน์ของเยาวชนทั่วโลก (Global Youth Service Day)  เยาวชนและคนหนุ่มสาวจากทั่วโลกบำเพ็ญประโยชน์  นี่เป็นเหตุการณ์ประจำปีที่เยาวชนจากทุกชาติศาสนามาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน  ผู้สอนศาสนาจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเข้าร่วมปีนี้ในวันนี้และบำเพ็ญประโยชน์ตั้งแต่ภูเก็ตถึงเชียงใหม่  เอลิซาเบธ เบอร์กเนอร์ ภรรยาของประธานคณะเผยแผ่กล่าวว่า “การบำเพ็ญประโยชน์เป็นประสบการณ์ที่เยียวยา สานสัมพันธ์ และสร้างแรงบันดาลใจ  เป็นยาถอนพิษของความขัดแย้งและรักษาภาวะซึมเศร้า”  ผู้สอนศาสนาทั่วประเทศไทยพบว่านี่เป็นความจริง  ท่านจะเห็นรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าของคนที่บำเพ็ญประโยชน์

วันบำเพ็ญประโยชน์ของเยาวชนทั่วโลก
วันบำเพ็ญประโยชน์ของเยาวชนทั่วโลก
คำอธิบายภาพ: ผู้สอนศาสนาอาวุโส “ที่ยังหนุ่มแน่น” และเอ็ลเดอร์บางคนเริ่มวันบำเพ็ญประโยชน์ของพวกเขาแต่เช้าตรู่ ห่ออาหาร และมอบถุงอาหาร 100 ถุงให้ผู้สูงอายุในหัวหิน
วันบำเพ็ญประโยชน์ของเยาวชนทั่วโลก