การได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมศีลระลึก 

จากเยาวชนของวอร์ดฮาร์เล็มที่หนึ่งและที่สอง สเตคแมนฮัตตัน นิวยอร์ก 

เคยได้ยินคนพูดไหมว่า “การประชุมศีลระลึกครั้งนี้ดีมาก” และสงสัยหรือไม่ว่าพวกเขาอยู่ในการประชุมเดียวกับท่านหรือเปล่า?   การประชุมศีลระลึกมีไว้เพื่อเป็นพรแก่ชีวิตเรา แต่เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เราต้องลงทุนลงแรงสักหน่อย  ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับ … 

ศีลระลึก: 

 • ส่วนหนึ่งของการศึกษาประจำวันที่ท่านทำได้คืออ่านดูว่าพระคัมภีร์ใน คู่มือพระคัมภีร์ พูดอะไรเกี่ยวกับ “ศีลระลึก” 
 • เตรียมล่วงหน้าก่อนการประชุม  มาถึงก่อนเวลา ฟังเพลงก่อนการประชุม และแสวงหาการเปิดเผย 
 • ระหว่างเพลงสวดศีลระลึกให้ไตร่ตรองเนื้อร้องของเพลงสวด 
 • ทบทวนในใจว่าทำไมท่านรับศีลระลึก 
 • จดจ่ออยู่กับคำสวดอ้อนวอนศีลระลึก คิดว่าตัวท่านกำลังอยู่ภายใต้พันธสัญญา 

คำพูดในการประชุม: 

 • ตัดสินใจว่าท่านจะเรียนรู้อย่างน้อยหนึ่งอย่างจากผู้พูดแต่ละคน แล้วตั้งใจฟัง 
 • ถ้าผู้พูดค่อนข้างประหม่า ให้ยิ้มและสบตาผู้พูด  ไม่กระซิบกระซาบกับคนอื่นๆ  ท่านต้องการความเคารพและความกรุณาปราณีแบบเดียวกันถ้าท่านอยู่ที่แท่นพูด  และความเข้าอกเข้าใจของท่านจะช่วยอัญเชิญพระวิญญาณให้สอนท่าน 
 • ให้สมมติว่าท่านจะต้องเขียนรายงานเกี่ยวกับคำพูด  ผู้พูดมีประเด็นดีๆ อะไรบ้าง? 
 • จดคำถามเกี่ยวกับหัวข้อคำพูดเพื่อท่านจะค้นคว้าได้ภายหลัง 
 • พาเพื่อนที่ไม่เป็นสมาชิกหรือเพื่อนที่แข็งขันน้อยมา  ท่านจะพบว่าตัวท่านเอาใจใส่และเรียนรู้มากขึ้นเผื่อเพื่อนๆ มีคำถามหรือต้องการพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาหรือเธอได้ฟัง 
 • จำไว้ว่าถ้าท่านฟังผู้พูดด้วยเจตคติของการอยากเรียนรู้ พระวิญญาณจะทรงสามารถสอนสิ่งที่ ท่าน จำเป็นต้องเรียนรู้ ถึงแม้ผู้พูดจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆ ก็ตาม 

ท่าน ทำอะไรเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมศีลระลึก? บอกเราที่ ftsoy@ChurchofJesusChrist.org