สำหรับผู้นำ

สำหรับผู้นำ
  • การอบรม

     โมดูลการเรียนรู้ 1: การวางแผนการประชุมศีลระลึก

     โมดูลการเรียนรู้ 2: การเลือกและเชิญผู้พูด

     โมดูลการเรียนรู้ 3: การนำการประชุมศีลระลึก

     โมดูลการเรียนรู้ 4: การปฏิบัติศีลระลึก​ (เร็วๆ นี้)

     โมดูลการเรียนรู้ 5: ดนตรีและการสวดอ้อนวอน​ (เร็วๆ นี้)

     โมดูลการเรียนรู้ 6: การเชื้อเชิญสมาชิกให้กลับมาสู่ศาสนจักร (เร็วๆ นี้)

     โมดูลการเรียนรู้ 7: ช่วยให้สมาชิกรู้สึกถึงการต้อนรับ​ (เร็วๆ นี้)

 

กลับไปที่การเตรียมการประชุมศีลระลึก