เกร็ดความรู้เรื่องคำพูดศีลระลึก

เกร็ดความรู้เรื่องคำพูดศีลระลึก

สิ่งที่ควรทำ

 • วางแผนและเตรียมคำพูดแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่วันที่ท่านได้รับมอบหมายเพื่อให้พระวิญญาณมีเวลาชี้นำและดลใจท่านมากขึ้น
 • เน้นคำพูดของท่านไปที่พระผู้ช่วยให้รอด การสร้างศรัทธาและประจักษ์พยานในพระองค์
 • ฟังพระวิญญาณและวางใจหากได้รับการกระตุ้นเตือนให้เพิ่มเติมหรือแก้ไขคำพูดของท่าน
 • ฝึกพูดล่วงหน้าและฝึกซ้ำเมื่อจำเป็น จับเวลาให้ท่านพูดในเวลาที่กำหนด

ในวันที่พูด

 • อดอาหารหรือสวดอ้อนวอนในใจก่อนเริ่มพูด
 • มาถึงโบสถ์ทันเวลาเพื่อท่านจะมีประสบการณ์ที่ราบรื่นไม่ติดขัด
 • พูดชัดเจน ไม่เร็ว และดังพอที่จะเข้าไมโครโฟนเพื่อผู้ฟังจะได้ยินชัดเจน
 • สบตากับผู้ฟังและยิ้มเพื่อให้ตัวท่านและผู้ฟังผ่อนคลาย

 

สิ่งที่ไม่ควรทำ

 • อย่าเริ่มคำพูดโดยแสดงให้เห็นว่าท่านไม่เต็มใจพูดหรือขอโทษหรือแก้ตัว
 • อย่าพูดเรื่องที่ท่านไม่คุ้นเคยหรืออาจจะไม่เข้าใจ จงหลีกเลี่ยงการคาดเดาหรือประเด็นขัดแย้งด้วย
 • อย่าหลีกเลี่ยงอารมณ์ขันแต่ต้องแน่ใจว่าเหมาะสมและสามารถกลับมาใช้น้ำเสียงแสดงความคารวะได้เหมือนเดิม
 • อย่าอ่านจากคำพูดของคนอื่น
 • อย่าจดทุกคำที่จะพูดแทนที่จะเขียนโครงร่างคร่าวๆ เพราะการทำเช่นนั้นอาจเป็นเหตุให้ท่านอ่านอย่างเดียวแล้วไม่ได้พูดจากใจ
 • อย่ารู้สึกถูกกดดันให้พูดอย่างมืออาชีพหรืออย่างมีวาทศิลป์ แค่พูดเรียบง่ายแบบตัวท่านก็พอ

ในวันที่พูด

 • อย่ากลัวการแสดงอารมณ์ความรู้สึกหรือกลัวว่าจะร้องไห้
 • อย่ากระวนกระวายมากเกินไป แต่ถ้าท่านรู้สึกประหม่า ให้หยุดครู่หนึ่ง หายใจเข้าลึกๆ แล้วค่อยพูดต่อ

 

กลับไปที่สำหรับผู้พูด