รักผู้อื่น - พระบัญญัติสำคัญข้อสอง

พระคัมภีร์

จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง (มัทธิว 22:39); “เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน คือให้รักซึ่งกันและกัน เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น” (ยอห์น 13:34)

คำถาม

  • คนอื่นแสดงความรักต่อท่านอย่างไรและนั่นส่งผลต่อท่านอย่างไร?
  • พระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวังให้เราปฏิบัติต่อพี่น้องของเราอย่างไรและเพราะอะไร?
  • เราได้รับพรใดเมื่อเราพยายามรักศัตรูของเรา?

วัตถุประสงค์

เมื่อเรารักดังที่พระคริสต์ทรงรัก เราลืมตนเองและรับใช้ผู้อื่น เราเมตตา ให้อภัย และอดทนต่อความอ่อนแอของคนอื่น

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ