ยึดเหนี่ยวในพระคริสต์

พระคัมภีร์

และบัดนี้, ลูกพ่อ, จงจำ, จงจำไว้ว่าบนศิลาของพระผู้ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูกต้องสร้างรากฐานของลูก; เพื่อเมื่อมารจะส่งลมอันมีกำลังแรงของเขามา, แท้จริงแล้ว, ลูกศรของเขาในลมหมุน, แท้จริงแล้ว, เมื่อลูกเห็บของเขาและพายุอันมีกำลังแรงของเขาทั้งหมดจะกระหน่ำมาบนลูก, มันจะไม่มีพลังเหนือลูกเพื่อลากเอาลูกลงไปสู่ห้วงแห่งความเศร้าหมองและวิบัติอันหาได้สิ้นสุดไม่, เพราะศิลาซึ่งบนนั้นลูกได้รับการสร้างขึ้น, ซึ่งเป็นรากฐานอันแน่นอน, รากฐานซึ่งหากมนุษย์จะสร้างบนนั้นแล้วพวกเขาจะตกไม่ได้ (ฮีลามัน 5:12)

คำถาม

  • ในชีวิตที่ยุ่งเหยิง วุ่นวาย การทำให้ชีวิตเรายึดเหนี่ยวในพระคริสต์อย่างแท้จริงหมายความว่าอย่างไร?
  • อะไรคือพรจากการมีชีวิตยึดเหนี่ยวอยู่ในพระคริสต์?

วัตถุประสงค์

ช่วงเวลาในการสร้างรากฐานที่มั่นคงในพระคริสต์ไม่ใช่ระหว่างพายุ แต่ระหว่างช่วงเวลาสงบเมื่อพายุหยุดโหมกระหน่ำ ทุกคนจะผ่านพ้นการทดลองและปัญหาในชีวิต ซาตานพยายามล่อลวงและทำลาย แต่เมื่อเราสร้างรากฐานบนพระคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์ เราจะรู้ว่าจะหันไปหาพระองค์และรู้สึกถึงสันติสุขของพระองค์อย่างไร

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ