ทำตามศาสดาพยากรณ์

พระคัมภีร์

สิ่งใดที่เรา พระเจ้า พูดไว้, เราพูด, ... ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน (คพ. 1:38); เจ้าจงเอาใจใส่ถ้อยคำและบัญญัติทั้งหมดของเขา ซึ่งเขาจะให้แก่เจ้าเมื่อเขาได้รับมัน, … เพราะคำของเขาเจ้าจงรับ, ราวกับมาจากปากเราเอง, ด้วยความอดทนอย่างที่สุดและศรัทธา. เพราะโดยทำสิ่งเหล่านี้ประตูแห่งนรกจะเอาชนะเจ้าไม่ได้; แท้จริงแล้ว, และพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้พลังแห่งความมืดกระจายไปต่อหน้าเจ้า, และทำให้ฟ้าสวรรค์สั่นสะเทือนเพื่อความดีของเจ้า, และรัศมีภาพของพระนามของพระองค์. (คพ. 21:4-6.) 

คำถาม

  • ทำไมบางคนคิดว่ายากที่จะทำตามศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า?
  • พรใดตามมาสำหรับคนที่รับคำแนะนำจากศาสดาพยากรณ์?
  • ท่านได้รับพรโดยการทำตามศาสดาพยากรณ์อย่างไร?

วัตถุประสงค์

การได้รับการนำโดยศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของศาสนจักรของพระคริสต์ เมื่อเรายอมรับคำแนะนำของศาสดาพยากรณ์ว่าเป็นคำแนะนำของพระเจ้า เราจะได้รับการนำทางในวันเวลาสุดท้ายที่น่ากลัว 

 

กลับไปที่การเลือกหัวข้อ