ประธานเนลสันเชิญมาร่วมชื่นชมยินดีในความจริงที่การประชุมใหญ่สามัญ

ประธานเนลสันเชิญมาร่วมชื่นชมยินดีในความจริงที่การประชุมใหญ่สามัญ

เพื่อนพี่น้องที่รัก ข้าพเจ้าทราบว่าข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของท่านและครอบครัว เศรษฐกิจ และงานอาชีพส่วนตัวสร้างความหนักใจแก่ท่านอย่างยิ่งในเวลานี้  การระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลต่อชีวิตและทำให้กิจกรรมตามปกติหยุดชะงักอย่างต่อเนื่อง บวกกับความท้าทายอื่นๆ ที่ท่านกำลังประสบอยู่อย่างไม่ต้องสงสัย  แผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นในซอลท์เลคซิตี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของแหล่งความเครียดที่เพิ่มเข้ามาทวีความวิตกกังวลของเรา

ความท้าทายเหล่านี้ทำให้หลายคนรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในชีวิต และต่างสงสัยว่าจะพึ่งพาสิ่งใดได้จริงในช่วงโกลาหลเช่นนี้

เรื่องนี้เตือนให้ข้าพเจ้านึกถึงบทสนทนากับเพื่อนรักคนหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้  บุรุษผู้นี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับอาวุโสของประเทศหนึ่งซึ่งข้าพเจ้ารู้จักมานานหลายปี  ตอนที่ไปเยี่ยมครั้งล่าสุด ข้าพเจ้าแปลกใจที่เห็นเขานั่งมาบนเก้าอี้เข็นเพื่อพบกับข้าพเจ้า

เพื่อนผู้อยู่ในสภาพอ่อนแอพูดว่า “ผมป่วยหนักมานานมาก” เขากล่าว “เกือบทุกวันผมได้แต่นอนบนเตียงแหงนหน้ามองเพดาน และปรารถนาจะรู้ว่าอะไรเป็นความจริง”

ในยามยากลำบาก มีไม่กี่เรื่องที่ให้ความมั่นใจและปลอบโยนเราไม่ต่างจากความจริง  อัครสาวกเปาโลเห็นยุคสมัยของเราล่วงหน้าและพยากรณ์ว่าเวลาแห่งความยากลำบากจะมาถึง  ท่านเสริมว่าหลายคนจะเรียนรู้ แต่ไม่สามารถเข้าถึงความรู้เรื่องความจริงได้เลย

สิ่งที่จริงคือท่ามกลางความมืดมัวของโลกอันวุ่นวายนี้ แสงสว่างของพระเยซูคริสต์ส่องแสงเจิดจ้ายิ่งกว่าเดิม  พระองค์ตรัสความจริงเข้าไปในใจและความคิดเราได้ตราบที่เราแสวงหาพระองค์และเรียนรู้ที่จะฟังพระองค์

ในเรื่องนี้ เราเฝ้ารอคอยการประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่จะมาถึงในวันที่ 4-5 เมษายน  ในช่วงเวลานั้นเราจะรับฟังจากผู้นำศาสนจักรเกี่ยวกับการฟื้นฟูอันรุ่งโรจน์ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และวิธีที่พระกิตติคุณของพระองค์นำสันติสุขมาสู่ชีวิตเรา

เนื่องจากขณะนี้เราไม่สามารถจัดการชุมนุมขนาดใหญ่ได้ การประชุมใหญ่ครั้งนี้จะดูต่างไปจากเดิม  แต่จะมีการสอนความจริงที่ว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา—และความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณของพระองค์ได้รับการฟื้นฟูมายังแผ่นดินโลก—ดังที่เคยมีเสมอมา

ข้าพเจ้ายินดีต้อนรับทุกท่าน ไม่ว่าประเพณีความเชื่อของท่านจะเป็นเช่นไร  ขอเชิญร่วมประชุมกับเราผ่านเทคโนโลยีและชื่นชมยินดีในพลังการปลอบโยนจากความจริงที่ได้รับการเปิดเผย  ข้าพเจ้ารักท่าน สวดอ้อนวอนเพื่อท่าน และขอให้ท่านมั่นใจว่าพระเจ้าทรงคอยดูแลเราในภาวะเดือดร้อนเช่นนี้