พิธีเบิกดินพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

พิธีเบิกดินพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยแห่งแรกจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/mormonthai และถ่ายทอดไปยังอาคารประชุมของศาสนจักรทุกแห่งในประเทศไทย เอ็ลเดอร์โรเบิร์ท ซี. เกย์ แห่งฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบจะเป็นผู้ควบคุมการประชุม โดยมีฝ่ายประธานภาคเอเชียและผู้นำเข้าร่วมการประชุมในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม เวลา 10.00 น.

พิธีเบิกดินพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย