บียอนด์ไฟว์ทัวร์เอเชีย

บียอนด์ไฟว์ทัวร์เอเชีย

บียอนด์ไฟว์ (Beyond 5) กลุ่มนักร้องเด็กหนุ่มมากพรสวรรค์อายุระหว่าง 14-18 ปีห้าคนจากรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ออกทัวร์คอนเสิร์ตการกุศลร้องเพลงเนื้อหาสะอาดและดนตรีสร้างแรงบันดาลใจทั่วทวีปเอเชียตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยจัดไฟร์ไซด์พิเศษที่อาคารอโศกเมื่อวันที่ 13 และคอนเสิร์ตที่จังหวัดพิษณุโลกและกรุงเทพฯ ในวันที่ 14, 16 ตามลำดับ

การทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้มีศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นเจ้าภาพให้การสนับสนุน โดยเริ่มจากประเทศมองโกเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศไทย กัมพูชา ฮ่องกง และจบลงที่ไต้หวัน รวมทั้งสิ้น 23 คอนเสิร์ต

นอกจากนี้ บียอนด์ไฟว์ยังร่วมมือกับมูลนิธิ Make a World of Difference จัดหาหนังสือกว่า 12,000 เล่มให้แก่เด็กด้อยโอกาสเพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลในท้องที่  โดยผู้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตได้รับการเชื้อเชิญให้ร่วมบริจาคหนังสือในครั้งนี้ด้วย