วันที่ 1

“ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ได้​รับ​เปล่าๆ ก็​จง​ให้​เปล่าๆ” 

คนที่ด้อยโอกาสกว่าจะเห็นคุณค่าสิ่งที่ท่านมีไหม?
บริจาคโดยไม่เอ่ยนามให้คนขัดสน

“จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา​ของ​ตน”

“จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า‍มา‍หา​เรา”

“ชีวิต​ของ​คน​ไม่‍ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม‌เฟือย”