วันที่ 3

“เพราะ‍ฉะนั้น​จึง​อนุญาต​ให้​ทำ​การ​ดี​ได้​ใน​วัน‍สะ‌บา‌โต” 

ท่านจะใช้พรสวรรค์ในวันพักผ่อนอย่างไร?
อุทิศทักษะการทำงานของท่านเพื่อเป็นพรแก่คนอื่นในวันหยุด

“จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา​ของ​ตน”

“จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า‍มา‍หา​เรา”

“ชีวิต​ของ​คน​ไม่‍ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม‌เฟือย”