วันที่ 5

“จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา​ของ​ตน” 

ท่านคุยกับพ่อแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อใด?
โทรหาพวกเขา (อย่าส่งข้อความ) และบอกว่าท่านรักพวกเขามาก

“จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา​ของ​ตน”

“จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า‍มา‍หา​เรา”

“ชีวิต​ของ​คน​ไม่‍ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม‌เฟือย”