วันที่ 6

“อย่า​พิพาก‌ษา เพื่อ​พระ‍เจ้า​จะ​ไม่​ทรง​พิพาก‌ษา​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย” 

ท่านไม่เข้าใจทัศนคติของใครบางคนใช่ไหม?
จงใช้เวลาฟังและเข้าใจมุมมองที่ต่างออกไป

“จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา​ของ​ตน”

“จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า‍มา‍หา​เรา”

“ชีวิต​ของ​คน​ไม่‍ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม‌เฟือย”