วันที่ 7

“จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า‍มา‍หา​เรา” 

ครอบครัวท่านเข้าใจความหมายของคริสต์มาสหรือไม่?
สอนเด็กเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และความรักที่พระองค์ทรงมีให้เขา

“จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา​ของ​ตน”

“จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า‍มา‍หา​เรา”

“ชีวิต​ของ​คน​ไม่‍ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม‌เฟือย”