วันที่ 8

“จง​รัก​ศัตรู​ของ​ท่าน และ​จง​อธิษ‌ฐาน​เพื่อ​บรร‌ดา​คน​ที่​ข่ม‍เหง​พวก‍ท่าน” 

ท่านทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมครั้งสุดท้ายเมื่อใด?
ขอโทษคนที่ท่านอาจทำให้ขุ่นเคือง

“จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา​ของ​ตน”

“จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า‍มา‍หา​เรา”

“ชีวิต​ของ​คน​ไม่‍ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม‌เฟือย”