วันที่ 11

“เรา​เป็น​แขก​แปลก​หน้า พวก‍ท่าน​ก็​ต้อน‍รับ​เรา” 

เพื่อนร่วมงานคนใดที่ท่านรู้จักน้อยที่สุด?
เชิญเขามาทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อทำความรู้จัก

“จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา​ของ​ตน”

“จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า‍มา‍หา​เรา”

“ชีวิต​ของ​คน​ไม่‍ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม‌เฟือย”