วันที่ 12

“คน​ที่​โศก‍เศร้า ก็​เป็น​สุข” 

ท่านจะช่วยคนที่สุขภาพไม่ดีได้อย่างไร?
ให้ซุปที่ทำเอง ขนมปัง และหนังสือดีๆ หนึ่งเล่มเพื่อบอกว่า “หายไวๆ นะ”

“จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา​ของ​ตน”

“จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า‍มา‍หา​เรา”

“ชีวิต​ของ​คน​ไม่‍ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม‌เฟือย”