วันที่ 13

“จง​ปฏิ‌บัติ​ต่อ​ผู้​อื่น​อย่าง​ที่​พวก‍ท่าน​ต้อง‍การ​ให้​พวก‍เขา​ปฏิ‌บัติ​ต่อ​ท่าน” 

สิ่งใดบ้างที่จะทำให้วันของท่านสดใสยิ่งขึ้น?
จงทำสิ่งนั้นกับผู้อื่น

“จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา​ของ​ตน”

“จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า‍มา‍หา​เรา”

“ชีวิต​ของ​คน​ไม่‍ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม‌เฟือย”