วันที่ 15

“คน​ที่​มี​ใจ​เมตตา ก็​เป็น​สุข” 

รู้จักครอบครัวที่กำลังขัดสนไหม?
วางแผนทำให้คริสต์มาสของพวกเขาพิเศษแล้วทำตามแผนนั้น

“จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา​ของ​ตน”

“จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า‍มา‍หา​เรา”

“ชีวิต​ของ​คน​ไม่‍ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม‌เฟือย”