วันที่ 16

“เรา​เปลือย‍กาย​พวก‍ท่าน​ก็​ให้​เสื้อ‍ผ้า​เรา​นุ่ง‍ห่ม” 

เพิ่งซื้อเสื้อผ้าใหม่?
บริจาคเสื้อผ้าเก่าเพื่อการกุศลหรือร้านขายของมือสอง

“จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา​ของ​ตน”

“จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า‍มา‍หา​เรา”

“ชีวิต​ของ​คน​ไม่‍ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม‌เฟือย”