วันที่ 17

“เจ้าจงประชุมกันบ่อย ๆ”

นานเท่าไหร่แล้วที่ท่านอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว?

ใช้เวลาดีๆ ร่วมกันสัปดาห์นี้—โดยไม่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

“จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา​ของ​ตน”

“จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า‍มา‍หา​เรา”

“ชีวิต​ของ​คน​ไม่‍ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม‌เฟือย”