วันที่ 18

“​ให้​อภัย​การ​ล่วง‍ละ‌เมิด​ของ​เพื่อน​มนุษย์” 
 

มีสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนที่ท่านขุ่นเคืองไหม?
โทรหาเขาและปรับความเข้าใจกัน

“จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา​ของ​ตน”

“จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า‍มา‍หา​เรา”

“ชีวิต​ของ​คน​ไม่‍ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม‌เฟือย”