วันที่ 19

“จง​ชื่น‍ชม​และ​ยินดี” 
 

ท่านรู้จักใครที่ต้องการความปีติยินดีในชีวิต?
ส่งของขวัญให้เขาทางไปรษณีย์

“จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา​ของ​ตน”

“จง​ยอม​ให้​เด็ก​เล็กๆ เข้า‍มา‍หา​เรา”

“ชีวิต​ของ​คน​ไม่‍ได้​อยู่​ที่​การ​มี​ของ​ฟุ่ม‌เฟือย”