#ทำให้โลกสว่าง

ทุกช่วงคริสต์มาส เราเฉลิมฉลองพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์ แสงสว่างของโลก  โดยทำตามคำสอนของพระองค์ เราทำให้แสงของพระองค์ส่องสว่าง—ในชีวิตเราและผู้อื่น