ประธานเอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่หลายท่านเยือนประเทศไทย

สถานที่ก่อนสร้างพระวิหาร : (จากขวา) เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์โฮเมอร์ เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เกย์ ประธานบัลลาร์ด อธิการและซิสเตอร์เดวีส์ เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์คณาคำ เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์ไต

ประเทศไทย– สมาชิกหลายร้อยคน มิตรสหาย และผู้สอนศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพร้อมใจกันมาต้อนรับเอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองระหว่างการเดินทางเยือนภาคเอเชียเมื่อเร็วๆ นี้

ในการเดินทางครั้งนี้ ประธานบัลลาร์ดได้ร่วมประชุมกับสมาชิกในประเทศอินเดีย ฮ่องกง ไต้หวัน และประเทศไทย โดยมาเยือนประเทศไทยช่วงวันที่ 25-26 พฤษภาคม พร้อมกับเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ซี. เกย์ แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์เดวิด พี. โฮเมอร์ และเอ็ลเดอร์เบ็นจามิน เอ็ม.ซี. ไต แห่งโควรัมสาวกเจ็ดสิบ และภรรยาของพวกท่าน

การประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณกับเยาวชนและคนหนุ่มสาวจัดขึ้นในเย็นวันเสาร์ที่อาคารประชุมอโศก มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และมีผู้รับชมจากหลายประเทศ  ซิสเตอร์โฮเมอร์ให้ข้อคิดผ่านข้อพระคัมภีร์ 1 นีไฟ 9:45 ว่าเราต้องสะบัดโซ่ของมารที่มัดเราไว้ โดยหันไปจากบาป และมาหาพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นศิลาแห่งความรอดของเรา  ซิสเตอร์ไตแนะนำให้เราแวดล้อมตนเองไปด้วยความดีงามและอ่านจากข้อพระคัมภีร์ คพ. 6:33-37—ให้เราหว่านความดี และเก็บเกี่ยวความดี

ประธานบัลลาร์ดเป็นผู้พูดคนสุดท้าย ท่านแบ่งปันจาก 1 นีไฟ 2:16 และถามว่า “อะไรทำให้นีไฟได้รับการเยือนจากพระผู้เป็นเจ้าและได้สนทนากับพระองค์—ความปรารถนา!”  “จงเก็บสิ่งนี้ไว้ในใจของท่านให้ดี เพราะว่ามันจะช่วยท่านไปตลอดชีวิตหากท่านเข้าใจเรื่องนี้”  ท่านยกตัวอย่างประสบการณ์ของความปรารถนาคล้ายกันนี้ที่เกิดกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เช่นเดียวกับอีกหลายคนที่ท่านพบเจอ  เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดชีวิตการรับใช้ของท่าน

“เพื่อนเยาวชนของข้าพเจ้าในประเทศนี้ สิ่งหนึ่งที่เราต้องรักษาไว้กับตัวตลอดเวลา นั่นคือความปรารถนาที่จะรู้พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราอยู่เสมอ  ท่านจะตัดสินใจได้ดีขึ้นในชีวิตหากท่านคงความปรารถนานั้นให้มุ่งเน้นไปยังเรื่องที่สำคัญจริงๆ…

“จงรักษาความปรารถนาที่จะรู้พระกิตติคุณ รักษาความปรารถนาในใจท่านที่จะรักพระเจ้า” ท่านล่าวทิ้งท้าย

ในบ่ายวันเดียวกัน ประธานบัลลาร์ดปราศรัยกับผู้สอนศาสนาเต็มเวลาทั่วประเทศด้วยเช่นกัน  ท่านกระตุ้นให้ผู้สอนศาสนานึกถึงวิธีที่จะเสริมสร้างวอร์ดของตนเองและทำงานร่วมกับหน่วยท้องที่ที่ตนรับใช้ “จงมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้า มองโลกในแง่ดี ตื่นเต้น กระตือรือร้น  ทำส่วนของตนเองในการเตรียมกรุงเทพฯ ให้พร้อมรับพระนิเวศน์ของพระเจ้า … ท่านมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้วอร์ดของท่านเข้มแข็งขึ้น”

“จงทำงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และห้าวหาญมากขึ้น!”  ประธานบัลลาร์ดกล่าว

ในวันต่อมา มีการประชุมใหญ่พิเศษของสเตคในกรุงเทพพร้อมกันสามแห่ง  ในการประชุมใหญ่พิเศษของสเตคกรุงเทพตะวันตก ประเทศไทย อธิการเดวีสกล่าวถึงความผูกพันใกล้ชิดของท่านกับการก่อสร้างพระวิหาร  เมื่อเดินทางสำรวจสถานที่ก่อสร้างพระวิหาร ท่านอธิบายว่า “ข้าพเจ้าทูลขอการนำทางจากพระเจ้า และข้าพเจ้าก็รู้สึกได้ว่าที่ตรงไหนจะสร้างพระวิหารได้ดีที่สุด”

เอ็ลเดอร์เกย์สอนสมาชิกสเตคกรุงเทพ ประเทศไทยว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมปาฏิหาริย์มากมายให้เกิดขึ้นในชีวิตเรา “จงเตรียมรับปาฏิหาริย์เหล่านั้นในชีวิตท่าน  พยายามทำทุกอย่างตามวิถีทางของพระเจ้า ไม่ใช่ตามวิถีทางของโลก  หากท่านทำเช่นนั้น ท่านจะรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักท่าน”

ในการใคร่ครวญบทเรียนที่ท่านเรียนรู้ผ่านช่วงเวลาท้าทายในชีวิต ประธานบัลลาร์ดให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีผ่านพ้นช่วงเวลายากๆ เหล่านั้นแก่สมาชิกสเตคกรุงเทพเหนือ ประเทศไทยว่า “ตอนนี้ท่านจะมีคืนวันที่แสนยาก  เมื่อข้าพเจ้ามีคืนวันอันแสนยากและสงสัยว่าข้าพเจ้าจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่ ท่านทราบไหมว่าข้าพเจ้าทำอะไร  ข้าพเจ้าหยุดและนึกถึงเกทเสมนี … เมื่อข้าพเจ้าทำเช่นนี้ ข้าพเจ้าไม่มีปัญหาทันที  ข้าพเจ้าไม่เหนื่อยอีกต่อไป ข้าพเจ้าแค่ไปต่อ  ทำไมน่ะหรือ”  ท่านกล่าวด้วยอารมณ์ละเอียดอ่อนว่า “เพราะนั่นคือสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำ  อย่าลืมเรื่องนั้น”