เรื่องเล็ก​และ​เรียบ​ง่าย

เรื่องเล็ก​และ​เรียบ​ง่าย

'ขอให้เราเอื้อมออกไปหาผู้อื่นด้วยศรัทธาและด้วยความรัก...' อ่าน ชม หรือฟังคำปราศรัย