ท่านสามารถทำได้!

ท่านสามารถทำได้!

'ตราบเท่าที่เราเต็มใจลุกขึ้นและเดินต่อไปบนเส้นทาง…เราสามารถเรียนรู้บางสิ่งจากความล้มเหลวและทำได้ดีขึ้นและมีความสุขขึ้น' อ่าน ชม หรือฟังคำปราศรัย