การประชุมใหญ่สามัญประจำกึ่งปีครั้งที่ 190
3-5 ตุลาคม

การประชุมใหญ่สามัญประจำกึ่งปีครั้งที่ 190

ขณะที่โลกต่อสู้ดิ้นรนกับโรคระบาดครั้งใหญ่ ความยากลำบากทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ความยุ่งเหยิงและความไม่แน่นอนทางการเมือง ผู้นำศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะมุ่งเน้นข่าวสารของพระผู้ช่วยให้รอดเรื่องความรัก ความเข้าใจ การยอมรับ ความหวัง ความสัมพันธ์ และการรวมเข้าด้วยกันในช่วงการประชุมใหญ่สามัญประจำกึ่งปีครั้งที่ 190 วันที่ 3-4 ตุลาคม (3-5 ตุลาคม เวลาท้องถิ่น)
ภาคการถ่ายทอดสด:
ภาคเช้าวันเสาร์
23.00 น. 3 ตุลาคม
ภาคบ่ายวันเสาร์
3.00 น. 4 ตุลาคม
ภาคเช้าวันอาทิตย์
23.00 น. 4 ตุลาคม
ภาคบ่ายวันอาทิตย์
3.00 น. 5 ตุลาคม
ภาคสตรี
7.00 น. 4 ตุลาคม

เว็บไซต์ถ่ายทอดสด

ทุกภาคการประชุมจะสตรีมสดมากกว่า 70 ภาษาทางเพจถ่ายทอดสด (เลือกภาษาตรงไอคอนด้านล่างทางขวาในเครื่องเล่นสื่อ)

https://churchofjesuschrist.org/broadcasts?lang=tha

ทุกภาคการประชุมจะถ่ายทอดสดมากกว่า 30 ภาษา  บันทึกคำถามการประชุมใหญ่ของท่านและคำตอบที่ได้รับการดลใจไว้ในฉบับเดือนตุลาคม 2020

Apple: https://apps.apple.com/app/gospel-library/id598329798

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lds.ldssa

Windows: https://www.microsoft.com/zh-hk/p/gospel-library/9wzdncrfj2k4?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab