ทุกภาคการประชุมจะสตรีมสดมากกว่า 70 ภาษาทางเพจถ่ายทอดสด (เลือกภาษาตรงไอคอนด้านล่างทางขวาในเครื่องเล่นสื่อ)

https://churchofjesuschrist.org/broadcasts?lang=tha

ทุกภาคการประชุมจะถ่ายทอดสดมากกว่า 30 ภาษา  บันทึกคำถามการประชุมใหญ่ของท่านและคำตอบที่ได้รับการดลใจไว้ในฉบับเดือนตุลาคม 2020

Apple: https://apps.apple.com/app/gospel-library/id598329798

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lds.ldssa

Windows: https://www.microsoft.com/zh-hk/p/gospel-library/9wzdncrfj2k4?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab