ฉันรับการสอนในพระวิหาร

ภายในพระวิหารกรุงเทพประเทศไทย

หลังจากพระวิหารเปิดทำการให้สมาชิกของศาสนจักรเข้ารับศาสนพิธีพระวิหารมาแล้วเป็นเวลากว่าครึ่งปี เจ้าหน้าที่ผู้อุทิศตนรับใช้งานพระวิหารอย่างพากเพียรไม่เพียงแค่ช่วยให้ผู้ร่วมศาสนพิธีได้รับพรจากการรับศาสนพิธีต่างๆ แต่พวกเขายังได้รับการสอนและประสบการณ์ที่ดีผ่านงานรับใช้ ต่อไปนี้เป็นประจักษ์พยานจากเจ้าหน้าที่พระวิหารบางส่วน

ซิสเตอร์ธารารัตน์ สมบูรณ์นิตย์

ดิฉันเรียนรู้ในความรักของพระผู้เป็นเจ้าทุกครั้งที่เข้าพระวิหาร ดิฉันจะรู้สึกอบอุ่นในใจเมื่อได้อยู่ในพระนิเวศน์ของพระองค์ เมื่อดิฉันมีโอกาสได้เป็นเจ้าหน้าที่พระวิหาร ดิฉันได้เห็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของสมาชิกและนั่นทำให้ดิฉันได้รับการสอนที่จะถ่อมตน เสียสละและเป็นพรให้กับผู้อื่น ในขณะที่ดิฉันเป็นพี่เลี้ยงให้กับสมาชิกท่านหนึ่งที่กำลังจะรับเอ็นดาวเม้นท์ส่วนตัว การเป็นพี่เลี้ยงทำให้ดิฉันได้รับการสอนให้รู้จักการพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้า ฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การถ่อมใจ และพร้อมเป็นเครื่องมือในการทำงานของพระองค์ และทุกครั้งที่สมาชิกบอกดิฉันว่าเธอรูัสึกอบอุ่นและมีความสุขในพระวิหาร นั้นทำให้ดิฉันสำนึกคุณในพระคุณของพระองค์เสมอ ในพระนามพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ เอเมน

 

พระวิหารกรุงเทพประเทศไทย

บราเดอร์พินิจ อัมพรประภา

หลายครั้งผมได้มีโอกาสรับใช้เป็นเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีในพระวิหาร ไม่ว่าจะเป็นศาสนพิธีบัพติศมา ศาสนพิธียืนยันหลังบัพติศมา ศาสนพิธีขั้นเตรียม ศาสนพิธีเอ็นดาวเมนท์ และศาสนพิธีผนึกแทนคนตาย ส่วนตัวผมรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนและเปิดเผยส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีในพระวิหารทุกท่าน ส่วนตัวผมชอบศาสนพิธีเอ็นดาวเม้นท์ที่สุด ครั้งหนึ่งผมได้รับมอบหมายให้ดูแลส่วนหนึ่งในศาสนพิธีนี้ ผมเตรียมจิตวิญญาณของผมอย่างดี และฝึกซ้อมขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบและถูกต้อง แต่ผมรู้ถึงความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์และตัวผมเอง ช่วงหนึ่งในขั้นตอนหนึ่งของศาสนพิธีนั้น... ผมลืมขั้นตอนหนึ่ง ในใจผมคิดว่า “ลืม... ทำยังไงดี” ผมหันหน้าเพื่อขอความช่วยเหลือ และมีผู้ประสานงานรอบเวรยืนอยู่ใกล้ๆ และแน่นอน ท่านรู้ทันทีว่าผมต้องการความช่วยเหลือ และท่านได้ช่วยเหลือผมในทันทีในแบบที่ผมคิดไม่ถึง ศาสนพิธีดำเนินต่อไปจนเสร็จสิ้น และผมได้นำสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่มาคิดทบทวน และถามผู้ประสานงานรอบเวรท่านนั้นว่า “รู้ได้ยังไง?” เขาตอบสั้นๆ ว่า “เขาฟังอยู่” ผมได้เรียนรู้ในเวลานั้นว่า ในพระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้า พระบิดาบนสวรรค์กำลังฟังเสียงคนของพระองค์เช่นกัน และพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังสอนลูกๆ ของพระองค์ เพื่อที่พวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือ การเปลี่ยนแปลง เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าในทุกๆ วัน และเป็นคนที่ดีขึ้น ผมรักงานในพระวิหาร ผมรู้ว่าพระวิหารจะเป็นพรต่อทุกคนที่ไปทึ่นั่น เพื่อคนทั้ง 2 ด้านของม่าน ผ่านศาสนพิธีในพระวิหาร ในพระนามพระเยซูคริสต์ เอเมน

ซิสเตอร์วิริยา แสนสุข

เมื่อเข้าไปรับใช้ในพระวิหาร สิ่งที่ดีเยี่ยมสำหรับดิฉันคือการได้รับการสอนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากแบ่งปันกับท่านค่ะ

เมื่อไม่นานมานี้ดิฉันมีโอกาสได้เข้าไปรับใช้ที่ห้องซักรีด ดิฉันนำชุดบัพติศมาใส่ไม้แขวนเหมือนปกติ แต่ตอนที่นำสลิปแขวนเข้าไปด้วยนั้น มีอยู่ชุดหนึ่งที่ไม่ทันได้สังเกตว่าสลิปตัวนั้นไม่ได้กลับตะเข็บให้เรียบร้อย เจ้าหน้าที่ห้องซักรีดเห็นความบกพร่องนั้น ไม่ได้พูดตำหนิแต่อย่างใด เพียงแต่แตะมือเบาๆ ที่สลิปชุดนั้นให้เห็นว่ายังไม่เรียบร้อยดี ดิฉันรู้สึกว่าการกระทำนั้นเป็นการสอนอย่างที่พระคริสต์ทรงสอนจริงๆ แม้เราทำผิดพลาดแต่เป็นการเตือนด้วยความรัก ความอ่อนโยนและความคารวะต่อผู้ร่วมปฏิบัติงานในพระวิหารจริงๆ เหตุการณ์นี้เป็นอีกครั้งที่ได้เรียนรู้จริงๆ ถึงสิ่งที่ควรนำไปใช้เพื่อปฏิบัติศาสนกิจกับทั้งเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีและแขกผู้มาเยี่ยมเยือนบ้านศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า พระวิญญาณย้ำเตือนให้เห็นว่าดิฉันต้องมีความอ่อนโยนและคารวะมากขึ้นอีกนิดและอย่างสม่ำเสมอเพราะแม้จะเป็นเพียงจุดเล็กก็สามารถช่วยในการเรียนรู้ของทุกคนให้สัมผัสการสอนจากพระวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาหรือเธออยู่ในพระวิหารศักด์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าได้

ดิฉันสำนึกคุณต่อการทรงนำที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง ดิฉันรู้ว่านี่เป็นโอกาสที่ดิฉันจะดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อย ผ่านการเรียนรู้จากการรับใช้พระผู้เป็นเจ้า และการรับใช้บุตรและธิดาของพระองค์ และขอบคุณมายังเจ้าหน้าที่ทุกท่านในพระวิหารด้วยสำหรับทุกสิ่งที่ท่านมอบให้ เป็นสิ่งดีงามเป็นตัวอย่างที่ดิฉันจะนำมาใช้ในชีวิตและการรับใช้ได้เป็นอย่างดีจริงๆ ดิฉันฝากสิ่งเหล่านี้ในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระอาจารย์ พระเยซูคริสต์ เอเมน