ข่าวสมาชิกท้องที่ (มีนาคม 2024)

งานประชุมศิษย์เก่านักเรียนไทย มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ฮาวาย

ส่วนหนึ่งของกลุ่มศิษย์เก่านักเรียนไทยมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ฮาวาย และครอบครัวที่อาศัยในกรุงเทพฯ

กลุ่มศิษย์เก่านักเรียนไทยมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ฮาวาย พบปะและรับฟังคำพูดจากเอ็ลเดอร์เบร็ท อาร์. เอลลิส อดีตอาจารย์คณะสารสนเทศทางธุระกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของข้อมูล คณบดีฝ่ายคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันท่านรับใช้อยู่ในคณะเผยแผ่กรุงเทพ ประเทศไทยพร้อมกับภรรยา โดยในการประชุมครั้งนี้กลุ่มศิษย์เก่านักเรียนไทยได้เพิ่มพูนและเรียนรู้เกี่ยวกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ว่า “Enter to Learn, Go Forth to Serve” ผ่านประสบการณ์หลายสิบปีของเอ็ลเดอร์เบร็ท อาร์. เอลลิสตลอดระยะเวลาที่สอนและทำงานในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ท่านยังได้พบปะกับลูกศิษย์ที่เคยเรียนในวิชาที่ท่านสอนและย้อนคิดถึงช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกัน

ซิสเตอร์เอลลิส เอ็ลเดอร์เอลลิส และจิรวัฒน์ แสงศิลป์ (นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ 2022 - 2024)
ซิสเตอร์เอลลิส เอ็ลเดอร์เอลลิส และจิรวัฒน์ แสงศิลป์ (นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ 2022 - 2024)
จันทร์จิรา ศิริสาร อดีตนายกสมาคมฯ (2020 – 2022), ศิวกร เข็มทร ว่าที่นายกสมาคมฯ, คณีวร โอภิธากร อดีตนายกสมาคมฯ (2018 - 2020), จิรวัฒน์ แสงศิลป์
จันทร์จิรา ศิริสาร (อดีตนายกสมาคมฯ 2020 – 2022), ศิวกร เข็มทร (ว่าที่นายกสมาคมฯ), คณีวร โอภิธากร (อดีตนายกสมาคมฯ 2018 - 2020), จิรวัฒน์ แสงศิลป์ (นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ 2022 - 2024)